Počet liekov na X je 42 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  XALACOM; int opo 1x2,5 ml (fľ.+aplikátor); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  8,63  2,50 
  XALACOM; int opo 3x2,5 ml (fľ.+aplikátor); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  20,36  1,98 
  XALATAN; int opo 1x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EE01=LatGP ANOprost (GP NIE) 25,00   náhrada  6,73  2,23 
  XALATAN; int opo 3x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EE01=LatGP ANOprost (GP NIE) 75,00   náhrada  15,84  2,34 
  Xaluprine 20 mg/ml perorálna suspenzia; sus por 1x100 ml (fľ.skl.jantár.+2 striek.inj.PET); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01BB02=Merkaptopurin (GP NIE) 2 000,00   náhrada  241,31  0,00 
  XANAX 0,25 mg ; tbl 30x0,25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 7,50   náhrada  1,36  1,15 
  XANAX 0,5 mg ; tbl 30x0,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 15,00   náhrada  2,20  1,78 
  XANAX 1 mg ; tbl 30x1 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 30,00   náhrada  3,07  2,23 
  XANAX SR 0,5 mg; tbl plg 30x0,5 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; NEU, PSY; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 15,00   náhrada  2,46  1,35 
  XANAX SR 1 mg; tbl plg 30x1 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; NEU, PSY; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 30,00   náhrada  4,68  2,46 
  Xapimant 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Xarelto 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PP/Al); na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  23,88  2,14 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  59,57  0,00 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  87,57  0,00 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  221,21  8,16 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  59,57  0,00 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  221,11  8,06 
  Xefo 4 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AC05=Lornoxikam (GP ANO) 12,50   náhrada  6,23  5,45 
  Xefo 4 mg/ml; plv iol 1x8 mg+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.jantár.+; na recept; AGG, CCH, CHI, NEU, ORT, REU; ATC=M01AC05=Lornoxikam (GP ANO) 1,00   náhrada  2,78  1,64 
  Xefo 8 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x8 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AC05=Lornoxikam (GP ANO) 25,00   náhrada  6,31  4,76 
  Xefo Rapid; tbl flm 10x8 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=M01AC05=Lornoxikam (GP ANO) 5,00   náhrada  3,30  2,99 
  XELJANZ 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/PVC/Al); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AA29= () 28,00   náhrada  749,64  0,00 
  XEOMIN 100 jednotiek prášok na injekčný roztok; plv ino 1x100 LD50 (liek.inj.skl.); na recept; NEU, OPH, URO; ind.obm. ATC=M03AX01=Botulotoxin (GP NIE) 1,00   náhrada  158,87  0,40 
  Xeplion 100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x100 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  288,12  0,00 
  XEPLION 150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x150 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  429,55  0,00 
  Xeplion 50 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x50 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  190,58  0,00 
  Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x75 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  235,00  0,00 
  Xermelo 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x250 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); na recept; GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=A07XA05= () 30,00   náhrada  1 141,93  0,00 
  XGEVA 120 mg injekčný roztok; sol inj 1x1,7 ml/120 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK, PLM, URK; ind.obm. ATC=M05BX04=Denosumab (GP NIE) 28,00   náhrada  282,20  35,01 
  Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD15= () 98,00   náhrada  143,39  0,00 
  Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD15= () 30,00   náhrada  44,10  0,18 
  Xolair 150 mg injekčný roztok; sol inj 1x 1 ml/150 mg; na recept; ALG, DER, TRN; ind.obm., ZP ATC=R03DX05=Omalizumab (GP NIE) 9,38   náhrada  337,75  0,00 
  Xolair 75 mg injekčný roztok; sol inj 1x 0,5 ml/75 mg; na recept; ALG, TRN; ind.obm., ZP ATC=R03DX05=Omalizumab (GP NIE) 4,69   náhrada  161,28  0,00 
  Xorimax 250 mg; tbl obd 10x250 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  3,30  0,98 
  Xorimax 500 mg; tbl obd 10x500 mg (blis. Al/Al); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 10,00   náhrada  6,17  1,54 
  Xtandi 40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112(4x28)x40 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; ONK, URK; ind.obm., ZP ATC=L02BB04= () 28,00   náhrada  3 039,80  0,00 
  Xultophy 100 jednotiek/ml + 3,6 mg/ml injekčný roztok; sol inj 5x3 ml (náplň skl. v napl.pere); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE56= () 37,50   náhrada  190,91  0,00 
  Xyrem 500 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x180 ml (fľ.PE + 1odmerka -10 ml); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N07XX04= () 12,00   náhrada  348,88  0,00 
  Xyzal ; tbl flm 28x5 mg; na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,96  4,31 
  Xyzal ; tbl flm 50x5 mg; na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 50,00   náhrada  12,68  9,73 
  Xyzal; tbl flm 90x5 mg; na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 90,00   náhrada  21,32  16,01 
  Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok; sol por 1x200 ml/100 mg (+ ciachov.striek.-10 ml); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 20,00   náhrada  6,17  3,01