Počet liekov na Z je 135 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zabcare 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  60,00  0,00 
  Zabcare 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 60,00   náhrada  33,47  15,47 
  Zabcare 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 100,00   náhrada  30,00  9,10 
  Zabcare 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 30,00   náhrada  19,56  13,29 
  Zaditen; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; ALG, OPH; ATC=S01GX08=Ketotifen (GP NIE) 5,00   náhrada  9,13  1,98 
  Zahron 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,42  4,47 
  Zahron 10 mg; tbl flm 98x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 98,00   náhrada  8,16  4,83 
  Zahron 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 56,00   náhrada  5,89  3,99 
  Zahron 20 mg; tbl flm 98x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 196,00   náhrada  13,17  6,51 
  ZAHRON 30 mg; tbl flm 28x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 84,00   náhrada  6,08  3,22 
  ZAHRON COMBI 10 mg/10 mg; cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  5,22  3,33 
  ZAHRON COMBI 10 mg/5 mg; cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  5,22  3,42 
  ZAHRON COMBI 20 mg/10 mg; cps dur 30x20 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  6,96  4,05 
  ZAHRON COMBI 20 mg/5 mg; cps dur 30x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10BX09= () 30,00   náhrada  6,96  4,14 
  Zalasta 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 14x10 mg; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 14,00   náhrada  1,86  0,00 
  Zalasta 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 70x10 mg; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 70,00   náhrada  9,30  0,00 
  Zalasta 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 70x15 mg; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 105,00   náhrada  29,01  0,00 
  Zalasta 20 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 70x20 mg; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 140,00   náhrada  88,38  0,00 
  Zalasta 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 14x5 mg; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 7,00   náhrada  1,54  0,00 
  Zalasta 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 70x5 mg; na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH03=Olanzapin (GP ANO) 35,00   náhrada  7,68  0,00 
  ZALDIAR; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 10,00   náhrada  4,09  2,38 
  ZALDIAR; tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 15,00   náhrada  5,53  2,96 
  ZALDIAR; tbl flm 50x37,5 mg/325 mg (blis.papier/PET/Al/PVC); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  7,83  3,55 
  Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety; tbl eff 20x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 10,00   náhrada  4,09  2,38 
  Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety; tbl eff 50x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  9,86  5,58 
  ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XX44= () 25,00   náhrada  349,55  0,00 
  ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x8 ml/200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XX44= () 50,00   náhrada  692,79  0,00 
  Zaracet; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 10,00   náhrada  2,55  0,84 
  ZARACET; tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 15,00   náhrada  2,86  0,29 
  ZARACET; tbl flm 60x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  5,99  0,86 
  Zaranta 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,27  4,25 
  Zaranta 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; DIA, END, GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C10AA07=Rosuvastatin (GP ANO) 60,00   náhrada  7,67  5,63 
  Zarzio; sol ijf 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s oc; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 0,86   náhrada  24,04  0,00 
  Zarzio; sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 1,37   náhrada  32,60  0,00 
  Zarzio; sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s oc; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA02=Filgrastim (GP NIE) 6,86   náhrada  163,03  0,00 
  ZAVEDOS 10 mg; cps dur 1x10 mg (fľ.skl.jantárová); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  54,06  4,97 
  ZAVEDOS 10 mg; plv ino 1x10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  89,10  0,00 
  Zavesca 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al); na recept; ind.obm., ZP ATC=A16AX06=Miglustat (GP NIE) 28,00   náhrada  4 533,31  0,00 
  Zebinix 800 mg tablety; tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AF04=Eslikarbazepin acetat (GP NIE) 30,00   náhrada  95,01  0,00 
  ZEFFIX 100 mg; tbl flm 84x100 mg (blis.); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 28,00   náhrada  79,12  0,00 
  Zeffix 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 9,33   náhrada  26,38  0,00 
  Zegomib 3,5 mg; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  502,49  0,00 
  ZELDOX 40 mg; cps dur 56x40 mg (blis.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 28,00   náhrada  49,50  0,00 
  ZELDOX 80 mg; cps dur 56x80 mg (blis.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 56,00   náhrada  51,32  0,02 
  Zemplar 1 µg kapsuly; cps mol 28x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al); na recept; END, NEF; ATC=H05BX02=Parikalcitol (GP ANO) 14,00   náhrada  52,56  0,00 
  Zemplar 2 µg kapsuly; cps mol 28x2 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al); na recept; END, NEF; ATC=H05BX02=Parikalcitol (GP ANO) 28,00   náhrada  106,03  0,00 
  Zemplar 5 µg/ml; sol inj 5x1 ml/5 µg (liek.inj.skl.); na recept; NEF; ATC=H05BX02=Parikalcitol (GP ANO) 14,71   náhrada  61,16  0,00 
  Zenaro 0,5 mg/ml sirup; sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 20,00   náhrada  5,56  2,40 
  Zenaro 5 mg; tbl flm 20x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 20,00   náhrada  3,02  1,82 
  Zenaro 5 mg; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 28,00   náhrada  2,91  1,23 
  Zenaro 5 mg; tbl flm 50x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 50,00   náhrada  5,21  2,21 
  Zenaro 5 mg; tbl flm 90x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE09=Levocetirizin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,20  1,80 
  ZENTEL; sus por 1x20 ml/400 mg (fľ.PVC); na recept; ATC=P02CA03=Albendazol (GP ANO) 1,00   náhrada  2,83  0,71 
  ZENTEL 400 mg; tbl 1x400 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; ATC=P02CA03=Albendazol (GP ANO) 1,00   náhrada  1,96  0,49 
  ZEPATIER 50 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg/100 mg (blis.Al/Al); na recept; HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AX68= () 28,00   náhrada  11 084,93  0,00 
  Zevalin 1,6 mg/ml súprava pre rádiofarmakum na infúziu; kit rad 1x2 ml/3,2 mg; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=V10XX02=Ibritumomabtiuxetan (GP NIE) 1,00   náhrada  9 728,09  0,00 
  Zevesin 5 mg; tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 100,00   náhrada  65,19  44,29 
  ZINERYT; plq der 1x30 ml (fľ.HDPE); na recept; DER; ATC=D10AF52=Erytromycin komb. (GP NIE) 30,00   náhrada  7,09  2,80 
  Zineryt; plq der 1x70 ml (fľ.HDPE); na recept; DER; ATC=D10AF52=Erytromycin komb. (GP NIE) 70,00   náhrada  15,27  5,26 
  ZINNAT 125 mg ; tbl flm 10x125 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; INF, MFC, ORL, PED, TRN, URM; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 2,50   náhrada  3,46  2,30 
  Zinnat 125 mg/5 ml ; gru por 1x100 ml (liek.skl.tmavá); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  11,30  4,78 
  ZINNAT 250 mg ; tbl flm 10x250 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  3,93  1,61 
  Zinnat 250 mg/5 ml ; gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  8,70  2,18 
  ZINNAT 500 mg ; tbl flm 10x500 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 10,00   náhrada  6,35  1,72 
  Ziprasidon Mylan 40 mg; cps dur 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 15,00   náhrada  26,52  0,00 
  Ziprasidon Mylan 60 mg; cps dur 30x60 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 22,50   náhrada  37,18  0,00 
  Ziprasidon Mylan 80 mg; cps dur 30x80 mg (blis.OPA/Al/PVC); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 30,00   náhrada  27,47  0,00 
  Zipwell 40 mg; cps dur 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 15,00   náhrada  26,52  0,00 
  Zipwell 60 mg; cps dur 30x60 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 22,50   náhrada  37,18  0,00 
  Zipwell 80 mg; cps dur 30x80 mg (OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE04=Ziprasidon (GP ANO) 30,00   náhrada  27,47  0,00 
  Zitazonium 10 mg; tbl 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK, URO,; ATC=L02BA01=Tamoxifen (GP ANO) 50,00   náhrada  9,87  0,27 
  Zitazonium 20 mg; tbl 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK, URO,; ATC=L02BA01=Tamoxifen (GP ANO) 100,00   náhrada  18,59  0,19 
  Znobact 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x250 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 5,00   náhrada  3,30  0,98 
  Znobact 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ATC=J01DC02=Cefuroxim (GP ANO) 10,00   náhrada  6,35  1,72 
  ZODAC; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,70  1,10 
  ZODAC; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 30,00   náhrada  4,65  2,85 
  ZODAC; tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 60,00   náhrada  7,94  4,34 
  ZODAC; tbl flm 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 90,00   náhrada  13,08  7,68 
  ZODAC GTT; gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom+detsk.p; na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 20,00   náhrada  6,23  3,05 
  ZODAC SIR; sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=R06AE07=Cetirizin (GP ANO) 10,00   náhrada  3,06  1,10 
  Zofaril 30 mg; tbl flm 28x30 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; ATC=C09AA15= () 28,00   náhrada  10,12  8,86 
  Zofaril 7,5 mg; tbl flm 28x7,5 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; ATC=C09AA15= () 7,00   náhrada  4,80  4,48 
  ZOLADEX DEPOT 3,6 mg; imp 1x3,6 mg (striek.inj.napl.); na recept; GYN, ONK, RPM, URO; ind.obm. ATC=L02AE03=Goserelin (GP NIE) 27,69   náhrada  64,44  20,19 
  Zoladex LA depot 10,8 mg; imp 1x10,8 mg (striek.inj.napl.); na recept; ONK, URO; ind.obm. ATC=L02AE03=Goserelin (GP NIE) 83,08   náhrada  205,71  68,88 
  Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ind.obm. ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,82  0,05 
  Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ind.obm. ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  0,00 
  Zoledronic Acid Pharmagen 4 mg/5 ml; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plastová); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ind.obm. ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  0,00 
  Zoleptil 100 mg; tbl obd 30x100 mg (blist.PVC/PVDC); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX11=Zotepin (GP ANO) 20,00   náhrada  44,46  1,54 
  Zoleptil 25 mg; tbl obd 30x25 mg (blist.PVC/PVDC); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX11=Zotepin (GP ANO) 5,00   náhrada  12,93  0,00 
  Zoleptil 50 mg; tbl obd 30x50 mg (blist.PVC/PVDC); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX11=Zotepin (GP ANO) 10,00   náhrada  23,69  0,87 
  ZOLOFT 100 mg ; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 56,00   náhrada  14,67  12,77 
  ZOLOFT 50 mg ; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,49  7,54 
  Zolpidem Mylan 10 mg; tbl flm 20x10 mg (blister PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  2,67  1,57 
  Zolpidem Orion 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 100,00   náhrada  10,38  4,88 
  Zolpidem Orion 10 mg; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  1,94  0,84 
  Zolpidem Vitabalans 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 100,00   náhrada  8,94  3,44 
  Zolpidem Vitabalans 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,50  0,95 
  Zolpidem Vitabalans 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  2,59  1,49 
  Zolpidem Xantis 10 mg; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,29  0,74 
  Zolpidem Xantis 10 mg; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  2,01  0,91 
Strana č.
< späť tam >