MUDr. KLUCHO JOZEF (6729x)
Adresa pracoviska: NZZ - gastroenterol. a interná, Janka Kráľa 3, 940 01 Nové Zámky Telefón: 035/6423 285
WEB-stránka: http://www.gastroenterolog.com/
E-Mail: klucho@gastroenterolog.com
Profesijný životopis: Gastroenterológ - internista (1960), absolvent Lekárskej fakulty UK Bratislava s praxou od r.1984. Atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo získal v r. 1988, špecializáciu v odbore gastroenterológia má od roku 1992. Pred vstupom do neštátnej praxe pracoval na I. internej klinike FOaSP a NsP v Nových Zámkoch.