Odpovedal: EDUSAN - lekár
Re: stafylokok, streptokok
(číslo príspevku 11.025, zo dňa 27.08.2002. videné 14552x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 11025:
Stafylokok je bežná baktéria, ktorá žije na koži a slizniciach človeka. Veľká časť populácie (až 40 %) je nositeľom Staphylococcus aureus, a nemajú príznaky žiadneho ochorenia. Pri opakovanom porušení povrchu kože, alebo pri oslabení imunity sa môže prejaviť infekčné ochorenie. V liečbe záleží na tom, o aké ochorenie ide (ktorý orgán) a kto je postihnutý (aký má stav imunitného systému).

Niektoré informácie nájdete v odpovedi gynekológa Re: bacil. Ochorenia spôsobené zlatým stafylokokom sú opísané napríklad na stránke v anglickom jazyku Staphylococcus aureus. Často je stafylokok príčinou kožných ochorení - Stafylokokové kožné infekcie. Postupne sa baktéria stávala rezistentná na niektoré bežné antibiotiká. Baktéria odolná proti pôsobeniu meticillinu sa nazýva meticillin-rezistentný Staphylococcus aureus - MRSA (Infekce u CF). Sú opísané aj kmene rezistentné na antibiotikum vancomycin.

Niektoré kmene produkujú enterotoxíny, ktoré môžu spôsobovať črevné ochorenia bez prítomnosti baktérie samotnej - alimentárnu intoxikáciu. Vaša otázka je veľmi široká, ak máte záujem o konkrétny problém, pokúsime sa Vám ho objasniť.