Odpovedal: Juraj
Re: panicka porucha, liečba bez liekov resp s dopl
(číslo príspevku 256.250, zo dňa 17.06.2021. videné 27x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 256250:
V liečbe panických atakov sa využívajú najmä antiderpesíva SSRI + antidepresíva.
Homeopatiká a doplnky v tejto indikácii asi nepomôžu.
V minulom príspevku ste písali, že užívate liek Arketis 20 mg. Ak je liek neúčinný môže ho lekár vymeniť za iný liek z tej istej resp. podobnej skupiny podľa účinku.

V informácia k tomuto lieku je uvedené:

"Panická porucha

Odporúčaná dávka je 40 mg denne. Pacienti majú začať s 10 mg/deň a táto dávka sa má podľa odpovede pacienta postupne zvyšovať o 10 mg prírastky až na odporúčanú dávku.
Nízka začiatočná dávka sa odporúča preto, aby sa minimalizovalo potenciálne zhoršenie symptomatológie panického syndrómu, k čomu zvyčajne dochádza v skorých štádiách liečby tejto poruchy. V prípade, že po niekoľkých týždňoch bude pozorovaná nedostatočná odpoveď na odporúčanú dávku, pre niektorých pacientov môže byť prínosné postupné zvýšenie ich dávky až na maximálnych 60 mg/deň.
Pacienti s panickou poruchou sa majú liečiť počas dostatočne dlhej doby, aby sa zaistilo, že u nich nepretrvávajú žiadne symptómy. Táto doba môže byť niekoľkomesačná alebo aj dlhšia (pozri časť 5.1)."