Odpovedal: Juraj
Re: test na protilatky
(číslo príspevku 256.251, zo dňa 17.06.2021. videné 50x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 256251:
Po prekonaní sa vyšetrujú protilátky triedy IgG proti nukleárnemu (N) alebo spike proteínu (S1), niekoľko týždňov až mesiacov po prekonaní sú hodnoty pozitívne, IgG S1 sa hodnotia aj kvantitatívne. Bližšie informácie a aktuálne ceny vyšetrenia nájdete napríklad na stránke medirex.sk