Odpovedal: EDUSAN - lekár
Re: Paraparéza DK?
(číslo príspevku 56.762, zo dňa 23.05.2005. videné 8924x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 56762:
Paraparéza je syndromologická diagnóza, čiže nehovorí nič o príčine ochorenia, ale konštatuje len to, čo je postihnuté. Paraparéza znamená slabosť dolných končatín, paraplégia úplnú nehybnosť. Topika lézie je v takomto prípade pod odstupom vlákien pre horné končatiny, čiže v oblasti hrudnej miechy - tam je treba hľadať léziu napríklad pomocou MRI, perimyelografiou alebo angiograficky. Príčiny postihnutia miechy môžu byť rôzne - zápalové (borelióza), demyelinizačné (sclerosis multiplex), cievne a mnohé ďalšie. Neurologické a EMG vyšetrenie pomôže odlíšiť, či je paraperéza centrálna (z miechy) alebo periférna (postihnutie periférnych nervov). Potrebné by bolo diagnostické doriešenie na neurologickej klinike vyššieho typu, vzhľadom aj na možnú potrebu analýzy mozgovo-miechového moku (likvoru).