Odpovedal: EDUSAN - neurológ
Re: Zápal trojklanného nervu
(číslo príspevku 7.160, zo dňa 14.03.2002. videné 11741x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 7160:
Neuralgia nevu trigeminu (piateho, trojklanného nervu) má prevalenciu 3 - 5 na 100.000 ľudí. Častejšie sa vyskytuje u žien a u mladých ľudí a príčinu sa nepodarí vždy zistiť. Bolesť je veľmi silná, objavuje sa v epizódach (záchvatoch) ostrej šľahavej bolesti v trvaní niekoľko sekúnd. Najčastejšie bolesť vyžaruje do hornej alebo dolnej čeľuste. Niekedy sa záchvat vyprovokuje dotykom spúšťacej (trigger) zóny. Sprievodnym znakom môže byť aj stiahnutie (kontrakcia) svalov tváre - tic douloureux (bolestivý tik), alebo vegetatívne príznaky (slzenie spojoviek, výtok z nosa, opuch tváre). Neuralgia nervu trigeminu môže byť príznakom niektorých ochorení - cievnych, zápalových (borelióza), metabolických, zriedkavo sclerosis multiplex (v 4 %) a iných neurologických ochorení. Potrebné je vylúčiť aj možnosť dráždenia nervu zápalovým procesom v dutine ústnej (retinovaný koreň zuba a pod.). V liečbe sa používa carbamazepin, ktorý zmierni bolesť až 70 % pacientov. Liečba sa začína dávkou 100 mg 2 x denne, dávka sa postupne zvyšuje počas 1 - 2 týždňov na najnižšiu efektívnu a tolerovateľnú dávku. V prípade neúspechu sa používa phenytoin, valproát, clonazepam, baclofen alebo lamotrigine. V prípade neúspechu konzervatívnej liečby a pretrvávaní intenzívnej a častej bolesti je možné použiť neurochirurgickú liečbu (rádiofrekvenčná rhizotómia, mikrovaskulárna dekompresia a pod.). V prípade zistenia príčiny je potrebná liečba podľa etiológie. Esenciálna neuralgia n. trigemini (bez známej príčiny) sa môže zhoršiť aj po neindikovaných chirurgických zákrokoch na zuboch alebo prínosových dutinách. Nie je vhodné dráždenie teplom alebo chladom. Bolestivé obdobia sú častejšie na jar, a niekedy bolesť ustúpi aj spontánne. Pre zmiernenie bolesti je možné použiť akupunktúru - ktorá je oficiálne akceptovanou liečebnou metódou aj u nás (aj keď t.č. nie je liečba preplácaná poisťovňou). Potrebné je aby túto metódu aplikoval lekár, ktorý je školený a má skúsenosti s liečbou neuralgie. V takomto prípade môže nastať úľava od bolesti už po prvých sedeniach. Najčastejšie používané body pri neuralgii nervi trigemini sú ovedené v učebniciach akupunktúry. Ochorenie môže po bezpríznakovom období remisie (trvajúcej mesiace alebo roky) po čase recidivovať návratom bolestí - najčastejšie na jar alebo na jeseň. Predpokladáme, že súčasťou ochorenia nie je aj periférna lézia (postihnutie) VII. nervu, ktoré vzniká najčastejšie po prievane, a prejavuje sa nemožnosťou pohybu kútika úst a zavretia oka na tej istej strane. Potrebné sú pravidelné neurologické kontroly a liečba. Zeláme Vám veľa úspechov a trpezlivosti pri liečbe Vašej manželky a budeme radi, ak nás budete o ďalšom priebehu ochorenia informovať.