Očkovanie proti chrípke

Pôvodcom infekcie sú vírusy chrípky rôznych typov. Epidémie sa vyskytujú najčastejšie koncom januára. Počas epidémie môže ochorieť až 25% populácie. Rizikové skupiny tvoria ľudia s chronickými ochoreniami dýchacích ciest a srdca, diabetici, malé deti a starí ľudia, nákaza sa najrýchlejšie šíri v kolektívoch (vojsko). Nežiadúcim účinkom môže byť lokálna bolestivá reakcia v mieste vpichu, alergická reakcia, ojedinele aj neurologické príznaky. Odporúča sa očkovanie pred nástupom chrípkovej sezóny (od septembra do decembra), pričom účinok pretrváva až do nasledujúcej sezóny. U nás sú k dispozícií nasledovné očkovacie látky vyrobené z aktuálnych sezónnych vírusových kmeňov odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou.

VAXIGRIP (Aventis) 176,- Sk
FLUARIX (Glaxo Smih Kline) 196,- Sk
INFLUVAC (Solvay Pharma) 184,- Sk

Pre určité skupiny obyvateľstva sú vakcíny priamo hradené poisťovňou: osoby nad 65 rokov, pracovníci zdravotníctva v priamom kontakte s pacientami, pacienti dispenzarizovaní pre chronické ochorenia – srdca, priedušiek, obličiek, metabolické a imunitné poruchy. Vakcínu je možné zakúpiť aj v lekárni na lekársky predpis.

Poznámka:

Uvedené ceny sú len orientačné. Je vhodné sa informovať o aktuálnej cene a spôsobe úhrady poisťovňou v lekárni alebo u dovozcu (distributora).


Posledná aktualizácia: 11.10.2002
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999