Očkovanie detí

 

4. – 42. deň tuberkulóza (BCG)
9. - 10. týždeň diftéria, tetanus, pertussis (DTP) I.
vírusová hepatitída B (VHB) I.
detská obrna I.
Haemophilus influenzae b (HIB) I. (odp
16. – 20. týždeň diftéria.tetanus, pertussis (DTP) II.
vírusová hepatitída B (VHB) II.
Haemophilus influenzae b (HIB) II. (odp.)
5. mesiac detská obrna II.
10. – 14. mesiac diftéria. tetanus, pertussis (DTP) III.
vírusová hepatitída B (VHB) III.
Haemophilus influenzae b (HIB) III. (odp.)
5. mesiac osýpky, ružienka, mumps (NMR) I.
17. mesiac detská obrna III.
19. mesiac detská obrna IV.
24. – 36. mesiac diftéria. tetanus, pertussis (DTP) IV
5. – 6. rok diftéria. tetanus, pertussis (DTP) V
11. – 12. rok osýpky, ružienka, mumps (NMR)II.
detská obrna V.
vírusová hepattitída B (VHB) – odp.
12. – 13. rok tuberkulóza (BCG)
13. – 14. rok tetanus VI.

 


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999