Dotazník sexuálneho zdravia muža 
IIEF - 5

Inštrukcie pre pacienta k dotazníku sexuálneho zdravia muža IIEF - 5

Sexuálne zdravie je veľmi dôležitou súčasťou celkového fyzického a psychického zdravotného stavu a kvality života. Erektilná dysfunkcia je pomerne často sa vyskytujúca porucha zdravia. Dnes je však k dispozícii niekoľko liečebných možností.

Tento dotazník pomôže aj Vášmu lekárovi zistiť, či aj Vy netrpíte určitým stupňom erektilnej dysfunkcie, ako aj prediskutovať eventuálne liečebné možnosti.

Pri každej otázke je uvedených niekoľko možných odpovedí a Vašou úlohou je vybrať tú odpoveď, ktorá najpresnejšie vyjadruje Váš skutočný problém. Odpovedajte, prosím, na všetky otázky a na každú z nich dajte len jednu odpoveď. Prosím, berte pri odpovediach do úvahy obdobie posledných 3 mesiacov.

Každá odpoveď je ohodnotená určitým počtom bodov. Súčtom jednotlivých bodov dostanete celkové skóre.

Dotazník sexuálneho zdravia muža IIEF - 5

1. Ako by ste hodnotili svoju vlastnú dôveru v schopnosť dosiahnuť a udržať erekciu?   Veľmi nízka dôvera
1
 Nízka dôvera
2
Primeraná dôvera
3
 Vysoká  dôvera
4
Veľmi vysoká  dôvera
5
2. Ak pri erotickej stimulácii došlo u Vás k erekcii, ako často bola erekcia (stoporenie) dostatočná pre súlož? Nedošlo k žiadnej sexuálnej aktivite
0
Nikdy, alebo takmer nikdy
1
Málokedy (omnoho menej ako v polovici prípadov)
2
Niekedy (asi v polovici prípadov)
3
Väčšinou (viac ako v polovici prípadov)
4
Vždy, alebo takmer vždy
5
3. Ako často ste boli pri pohlavnom styku schopný udržať erekciu (stoporenie) aj po preniknutí do partnerky? Nepokúšal som sa o pohlavný styk
0
Nikdy, alebo takmer nikdy
1
Málokedy (omnoho menej ako v polovici prípadov)
2
Niekedy (asi v polovici prípadov)
3
Väčšinou (omnoho častejšie ako v polovici prípadov)
4
Vždy, alebo takmer vždy
5
4. Ak došlo k pohlavnému styku, ako obtiažne bolo pre Vás udržať erekciu až do konca pohlavného styku (až do ejakulácie)?

Nepokúšal som sa o pohlavný styk
0

Mimoriadne obtiažne
1

Veľmi obtiažne
2

Obtiažne
3

Mierne obtiažne
4

Bez problému
5

5. Ak ste sa pokúsili o pohlavný styk, ako často bol pre Vás uspokojivý?

Nepokúšal som sa o pohlavný styk
0

Nikdy, alebo nikdy
1

Málokedy (omnoho menej ako v polovici prípadov)
2

Niekedy (asi v polovici prípadov)
3

Väčšinou (omnoho častejšie ako v polovici prípadov)
4

Vždy, alebo takmer vždy
5

Klasifikácia (počet bodov):

menej ako 10 => závažná porucha erekcie

10 - 15 => stredne závažná porucha erekcie

16 - 20 => mierne závažná porucha erekcie

21 - 25 => žiadna porucha erekcie

V prípade, že Vaše skóre je menej ako 21 bodov, znamená to ťažkosti, ktoré by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom.


Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LFUK vo FNsP akademika L. Dérera v Bratislave.

Poskytnuté firmou Pfizer HCP Corp. pre účely vzdelávania. 
Tieto informácie sú určené na doplnenie diskusie medzi Vami, Vaším partnerom a lekárom. 
Zároveň však nemajú túto diskusiu nahrádzať. 
Všetky Vaše obavy alebo otázky, prosíme, prediskutujte s Vaším lekárom.


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2001