Priestorové znázornenie vyžarovania

anténovej jednotky

firmy KATHREIN, typ K739 495, pre pásmo 1800 MHz


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000