Expozícia fasády dvoch 9 podlažných obytných domov elektromagnetickým poľom


fasáda domov číslo 1 a 2

Výkonová hustota: (hodnoty nad 0,05 W/m presahujú povolenú 24 hod. expozíciu obyvateľov)

 0,013 - 0,042 W/m
 0,042 - 0,095 W/m
 0,095 - 0,265 W/m
 0,265 - 0,597 W/m


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000