TX station: Mobile tel. Cell 1

Základné údaje o anténovom systéme a vysielači

názov stavby/vysielač Mobile tel. Cell 1
miesto stavby budova banky
zemepisná dĺžka 17°06'45.25"
zemepisná šírka 48°06'41"
nadmorská výška. (m) 136
tvar stožiara (Triangular, Square, Circular) C
rozmer stožiara/diameter (cm): 10.0
hlavný smer žiarenia.  (°) 120
výška anténeho systému nad morom (m) 30.0
výkon vysielača (Watt) 40.0
frekvencia nosnej (MHz) 1800.00
polarizácia (H, V, C) V
typ antény K739495.ANT
sektor vyžarovania (A = all, F = front) A
počet anténových jednotiek 1
počet poschodí antén. systému 1
klopenie (°) 10,
Útlm kábla (dB) 0,5
Ostatné útlmy (dB) 0,0

Informácia o anténach použitých v projekte

výrobca KATHREIN
typ antény K739495
pre pásmo od (MHz) 1710
pre pásmo do (MHz 1880
diagramy pre frekvenciu (MHz) 1800
Polarizácia. (H, V, C) V
Vertical vzdial. (cm) 15
výška (cm) 130.2
šírka (cm) 15.5
hlbka (cm) 4.9
váha (Kg) 6
max. výkon (KW) 0.2
zisk (dBd) 15.65

TX station: Mobile tel. Cell 1

General data of antenna system

TX station Mobíle tel. Cell 1
Site name Technopol
Site longitude (+ddd°pp'ss") 17°06'45.25"
Site latitude (+dd°pp'ss") 48°06'41"
Ground level a.s.l. (m) 136
Mast cross section (Triangular, Square, Circular) C
Mast side/diameter (cm): 10.0
Mast rotation w.r.t. North (°) 120
Antenna system height a.g.l. (m) 30.0
Transmitter power (Watt) 40.0
Carrier wave frequency (MHz) 1800.00
Antenna system polarization (H, V, C) V
Base antenna K739495.ANT
Base diagrams sectors (A = all, F = front) A
Number of bays 1
Number of stacks 1
Tilt (°) 10,
Cable attenuation (dB) 0.5
Other attenuations (dB) 0.0

Information about antennas used in the project

Manufacturer KATHREIN
Antenna model K739495
Band start (MHz) 1710
Band stop (MHz) 1880
Diagrams frequency (MHz) 1880
Polariz. (H, V, C) V
Vertical dist. (cm) 15
Height (cm) 130.2
Width (cm) 15.5
Thickness (cm) 4.9
Weight (Kg) 6
Maximum power (KW) 0.2
Gain (dBd) 15.65
North E.C. (cm) 0
East E.C. (cm) 0
Return loss (dB) 0
R.C. phase (°) 0


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000