Počet nájdených zariadení 14 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (9458x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (9990x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10158x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9146x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (10457x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
6.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7222x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
7.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7488x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
8.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (5945x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
9.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (6733x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
10.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2074x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
11.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6111x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
12.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4434x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
13.  EUROMED, S.R.O. (1976x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
14.  MUDR. HENRICH SUCHý (450x) Komárňanská 63  940 01   NOVé ZáMKY