Počet nájdených zariadení 19 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8620x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8524x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (9751x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6276x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9378x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  VNSP LUčENEC,N.O. (6512x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
7.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7439x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10205x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
9.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7721x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6377x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
11.  PRO VITAE N. O. (6095x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8547x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
13.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8652x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3864x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
15.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6061x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6750x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4583x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
18.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5475x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
19.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4437x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE