Počet liekov na K je 1264 (t.j. 13 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  KABIVEN ; emu inf 1x1026 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 3x2566 ml (vak Biofin) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 4x2053 ml (vak Biofin) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 2x2566 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 2x2053 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 4x1540 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 4x1026 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 1x2566 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 1x2053 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN ; emu inf 1x1540 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 3x2400 ml (vak Biofin) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 4x1920 ml (vak Biofin) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 2x2400 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 2x1920 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 4x1440 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 1x2400 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 1x1920 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KABIVEN PERIPHERAL ; emu inf 1x1440 ml (vak Excel) náhrada liek na predpis 
  KADCYLA 100 MG PRášOK NA PRíPRAVU INFúZNEHO KONCEN ; plc ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KADCYLA 160 MG PRášOK NA PRíPRAVU INFúZNEHO KONCEN ; plc ifo 1x160 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  KALDYUM ; cps plg 50x600 mg náhrada liek na predpis 
  KALDYUM ; cps plg 100x600 mg náhrada liek na predpis 
  KALETRA (80 MG + 20 MG)/ML PERORáLNY ROZTOK ; sol por 5x60 ml+5x5 ml striek. (fľ.PET) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 100 MG/25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg/25 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 133,3 MG/33,3 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 180x133,3 mg/33,3 mg (blis.PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 133,3 MG/33,3 MG MäKKé KAPSULY ; cps mol 2x90x133,3 mg/33,3 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120(3x40)x200 mg/50 mg (blis.PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 360(3x120)x200 mg/50 mg (fľ.HDPE) náhrada voľnopredajný liek 
  KALETRA 200 MG/50 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 120x200 mg/50 mg (blis.PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM ARSENICOSUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  KALIUM BICHROMICUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >