Počet liekov na L je 3196 (t.j. 32 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  L-CARNITIN „FRESENIUS“ 1 G ; sol inj 5x5 ml (amp.skl.) náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE ; tbl 50x100 µg náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE ; tbl 100x100 µg náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE ; tbl 25x100 µg náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 125 BERLIN-CHEMIE ; tbl 25 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 125 BERLIN-CHEMIE ; tbl 50 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 125 BERLIN-CHEMIE ; tbl 100 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 150 BERLIN-CHEMIE ; tbl 100 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 150 BERLIN-CHEMIE ; tbl 25 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 150 BERLIN-CHEMIE ; tbl 50 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE ; tbl 50x50 µg náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE ; tbl 100x50 µg náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE ; tbl 25x50 µg náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 75 BERLIN-CHEMIE ; tbl 100 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 75 BERLIN-CHEMIE ; tbl 50 náhrada liek na predpis 
  L-THYROXIN 75 BERLIN-CHEMIE ; tbl 25 náhrada liek na predpis 
  LAC CANINUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC CANINUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  LAC DEFLORATUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  LACHESIS ; glo 1x8 g d201-1000 náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; sol 10 ml d201-1000 náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; glo lm 5 g náhrada liek na predpis 
  LACHESIS ; glo 45 g náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >