Počet liekov na N je 1667 (t.j. 17 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  NAGLAZYME 1 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  NAGLAZYME 1 MG/ ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 6x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAJA TRIPUDIANS ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAKOM 250 MG/25 MG ; tbl 100x250 mg/25 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NAKOM MITE 100 MG/25 MG ; tbl 100x100 mg/25 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  NALCROM ; cps 100x100 mg náhrada liek na predpis 
  NALGESIN FORTE 550 MG ; tbl flm 90x550 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  NALGESIN FORTE 550 MG ; tbl flm 60x550 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  NALGESIN FORTE 550 MG ; tbl flm 50x550 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  NALGESIN FORTE 550 MG ; tbl flm 30x550 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  NALGESIN FORTE 550 MG ; tbl flm 20x550 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  NALGESIN FORTE 550 MG ; tbl flm 10x550 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  NALGESIN S ; tbl flm 10x275 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  NALGESIN S ; tbl flm 20x275 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  NALGESIN S ; tbl flm 30x275 mg (blis.Al/PVC) náhrada voľnopredajný liek 
  NALOXONE WZF POLFA ; sol inj 10x0,4 mg/1 ml náhrada liek na predpis 
  NANOCOLL ; plv inj 5x0,5 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x100 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x200 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x200 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x200 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x300 mg náhrada liek na predpis 
  NANTARID 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 90x300 mg náhrada liek na predpis 
  NAPHTALINUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  NAPHTALINUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >