Počet liekov na P je 4071 (t.j. 41 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  PABAL ; sol inj 5x1 ml/100 µg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x50ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 10x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x50ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLIMEDAC 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML ; con inf 1x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ACCORD 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.sklenená) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ACCORD 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.sklenená) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL ACCORD 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.sklenená) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x5 ml/30 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x25 ml/150 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML ; con inf 1x50 ml/300 mg (inj.liek.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 5x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL KABI 6 MG/ML ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML ; con inf 1x50 ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML ; con inf 1x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL STADA 6 MG/ML INFúZNY KONCENTRáT ; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x25 ml/150 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x50 ml/300 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x16,7 ml/100 mg náhrada liek na predpis 
  PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML ; con inf 1x5 ml/30 mg náhrada liek na predpis 
  PAEONIA OFFICINALIS ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; plv por 1x30 g (3K až10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; plv por 1x60 g (3K až10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; gra 4 g ch2-ch30 náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; gra 4 g ch31-ch200 náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; gra 4 g k1001-mk10 náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; gra 4 g k6-k1000 náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; gra 1 g ch2-ch200 náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; gra 1 g k3-mk10 náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; plv por 1x15 g (3K až10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  PAEONIA OFFICINALIS ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  PAGLITAZ 15 MG TABLETY ; tbl 98x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 15 MG TABLETY ; tbl 90x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 15 MG TABLETY ; tbl 60x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 15 MG TABLETY ; tbl 56x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 15 MG TABLETY ; tbl 30x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 15 MG TABLETY ; tbl 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 15 MG TABLETY ; tbl 14x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 30 MG TABLETY ; tbl 98x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 30 MG TABLETY ; tbl 90x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 30 MG TABLETY ; tbl 60x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 30 MG TABLETY ; tbl 56x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 30 MG TABLETY ; tbl 30x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 30 MG TABLETY ; tbl 28x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 30 MG TABLETY ; tbl 14x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 45 MG TABLETY ; tbl 98x 45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 45 MG TABLETY ; tbl 90x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 45 MG TABLETY ; tbl 60x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 45 MG TABLETY ; tbl 56x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 45 MG TABLETY ; tbl 30x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 45 MG TABLETY ; tbl 28x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAGLITAZ 45 MG TABLETY ; tbl 14x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  PAIDOFLOR ; tbl mnd 100 náhrada voľnopredajný liek 
  PAIDOFLOR ; tbl mnd 50 náhrada voľnopredajný liek 
  PAIDOFLOR ; tbl mnd 20 náhrada voľnopredajný liek 
  PALANDRA ; tbl flm (1x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PALANDRA ; tbl flm (3x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PALANDRA ; tbl flm (6x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PALANDRA ; tbl flm (13x21)x3 mg,/0,03 mg (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  PALEXIA 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  PALEXIA 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 14x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  PALEXIA 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 10x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
  PALEXIA 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >