Počet liekov na Q je 788 (t.j. 8 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  QLAIRA ; tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QLAIRA ; tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QLAIRA ; tbl flm 6x28 (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUADRAMET 1,3 GBQ/ML INJEKčNý ROZTOK ; sol inj 1x15 ml (2 GBq - 4 GBq) (liek.inj.skl.) náhrada voľnopredajný liek 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x100 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x100 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis. PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 100 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x200 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 200 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x25 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x25 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 25 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x300 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x300 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 500x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 300 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 400 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 100x400 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 400 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  QUALIS 400 MG FILMOM OBALENé TABLETY ; tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE) náhrada liek na predpis 
  QUAMATEL ; plv iol 5x20 mg (+ 5x5 ml solv) náhrada liek na predpis 
  QUAMATEL 20 MG ; tbl flm 28(2x14)x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUAMATEL 20 MG ; tbl flm 56(4x14)x20 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUAMATEL 40 MG ; tbl flm 56(4x14)x40 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUAMATEL 40 MG ; tbl flm 14x40 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  QUARELIN ; tbl 10x400 mg/60 mg/40 mg (blis.PVC/PE/PVDC) náhrada liek na predpis 
  QUEBRACHO ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  QUEBRACHO ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 90x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 98x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 100x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 120x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 180x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 240x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 60x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 50x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 30x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 28x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 20x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 10x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 6x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 3x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
  QUESTAX 100 MG ; tbl flm 30x1x100 mg (blis.) náhrada liek na predpis 
Strana č.
< späť tam >