Počet liekov na V je 2294 (t.j. 23 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie
  V PNC 1000 ; tbl flm 10x1000 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 1000 ; tbl flm 20x1000 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 1000 ; tbl flm 30x1000 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 1000 ; tbl flm 30x1000 mg (liekovka) náhrada liek na predpis 
  V PNC 250 ; tbl flm 30x250 mg (liekovka) náhrada liek na predpis 
  V PNC 250 ; tbl flm 30x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 250 ; tbl flm 20x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 250 ; tbl flm 10x250 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 500 ; tbl flm 10x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 500 ; tbl flm 20x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 500 ; tbl flm 30x500 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 500 ; tbl flm 30x500 mg (liekovka) náhrada liek na predpis 
  V PNC 750 ; tbl flm 30x750 mg liekovka) náhrada liek na predpis 
  V PNC 750 ; tbl flm 30x750 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 750 ; tbl flm 20x750 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V PNC 750 ; tbl flm 10x750 mg (blister) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 0,4 MEGA BIOTIKA ; tbl 30x400 KU (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA ; tbl 30x800 KU (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA ; tbl 30x1,2 MU (blis.Al/PVC) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 30x250 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 1000x250 mg (vre.PE v škat.plech.) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 1000x250 mg (vre.PE v škat.plast.) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 500 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 30x500 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 500 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 1000x500 mg (vre.PE v škat.plast.) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 500 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 1000x500 mg (vre.PE v škat.plech.) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 750 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 30x750 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 750 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 1000x750 mg (vre.PE v škat.plech.) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 750 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 20x750 mg (blis.PVC/Al) náhrada liek na predpis 
  V-PENICILIN 750 MG SLOVAKOFARMA ; tbl 1000x750 mg (vre.PE v škat.plast.) náhrada liek na predpis 
  V.A.B. ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x30 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x15 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x15 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; tbl 50 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; tbl 50 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x4 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x125 ml 3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x30 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x60 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  V.A.B. ; gtt por 1x60 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; ung 1x20 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sup 30 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sup 30 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sup 12 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sup 12 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; ung 1x20 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sol por 6x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sol por 6x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sol por 12x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; plv por 1x15 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sol por 30x1 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sol por 30x1 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sup 6 (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; sup 6 (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gra 1x4 g (31CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gra 1x4 g (1001K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gra 1x4 g (6K až 1000K) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gra 1x1 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gra 1x1 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gra 1x4 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gtt por 1x125 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gtt por 1x125 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gtt por 1x250 ml (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gtt por 1x250 ml (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; plv por 1x15 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; plv por 1x30 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; plv por 1x30 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; plv por 1x60 g (2CH až 200CH) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; plv por 1x60 g (3K až 10MK) náhrada voľnopredajný liek 
  VACCINOTOXINUM ; gra 1x4 g (2CH až 30CH) náhrada voľnopredajný liek 
Strana č.
< späť tam >