ALKOHOLIZMUS

Spoločenská zábava, liek, stimulátor, uspávadlo alebo choroba? Odstraňovač zábran, strachu a trémy? Je Majster alkohol (podľa Jacka Londona) skutočne majstrom a dostane nenápadne každú vyhliadnutú obeť? Alebo je to lacná náhrada jedla? Je horšia závislosť na hracích automatoch, drogách alebo sexe? Ako sa dá poznať závislý od alkoholu? Vyberá si, alebo pije všetko?

DEFINÍCIA

Alkoholizmus znamená závislosť na alkohole. Táto závislosť môže byť najskôr psychická (odstránenie napätia, stresov, zlepšenie komunikácie a nadväzovania vzťahov), neskôr fyzická (metabolizmus organizmu sa dožaduje pravidelného prísunu alkoholu). Nadmerné požívanie alkoholu sa nazýva abúzus a najčastejšie súvisí s pravidelným (denným) pitím, zriedkavejšie s epizodickým (nárazovým). Závislosť na alkohole spôsobujúca rodinné a pracovné problémy sa považuje za ochorenie (číslo diagnózy: F 10) a vyžaduje ambulantnú, častejšie hospitalizačnú liečbu. Predpokladajú sa genetické predispozície k vzniku alkoholizmu najmä od biologických otcov.

EPIDEMIOLÓGIA

Spotreba alkoholu v SR v roku 1995 bola 7,9 litrov 100% liehu na obyvateľa, spotreba v ČR bola najvyššia v roku 1997 9,8 litrov čistého alkoholu na obyvateľa. Predpokladaný výskyt problémov súvisiacich s alkoholom je u hospitalizovaných pacientov 20-60%. Ďalšie demografické a epidemiologické údaje o spotrebe alkoholu sú uvedené v časti odporúčané stránky.

METABOLIZMUS ALKOHOLU

Praktický celé množstvo (90-98%) sa metabolizuje v pečeni oxidáciou na acetaldehyd enzýmom alkohol dehydrogenázou, a na acetát enzýmom aldehyd dehydrogenázou. Je známe, že Japonci (a iní obyvatelia Ázie) netolerujú alkohol pre mutáciu izoenzýmu aldehyd dehydrogenázy asi u 50% obyvateľov. Disulfiram (Antabus) je liek, ktorý inhibuje aktivitu tohto enzýmu, čo sa využíva liečebne. Etanol dodáva telu energiu, a alkoholici často až 50% kalórií dostávajú z alkoholu, čo spôsobuje nedostatok niektorých vitamínov a minerálií (tiamín) ako i látok, ktoré majú ochranný vplyv na pečeň. Priemerný muž metabolizuje 5-10 g etanolu za 1 hodinu, tieto hodnoty sú však individuálne. Predpokladá sa, že asi 10% populácie má schopnosť rýchlo metabolizovať alkohol, čo sa prejavuje rýchlym návratom k normálnemu fungovaniu organizmu.

ÚČINKY ETANOLU

Etanol sa veľmi rýchlo absorbuje (25% už zo žalúdka), po jedle je účinok pomalší. Etanol preniká do všetkých priestorov, v ktorých je v organizme voda. Koncentrácia v mozgu veľmi rýchlo dosahuje podobných hodnôt ako v krvi. Väčšina konzumentov pociťuje po požití eufóriu, stratu sociálnych zábran, sú aktívnejší, niekedy i agresívni. Kritickosť je znížená a úsudok oslabený. Niektorí ľudia pociťujú naopak útlm a ospalosť namiesto eufórie - u týchto osôb sa závislosť na alkohole vyvinie zriedkavejšie.

AKÚTNA INTOXIKÁCIA

Pri pokračovaní v pití sa zhoršuje koordinácia, reč, chôdza a pozornosť útlmom mozgovej kôry a vplyvom na mozoček. Postihnutý je odbrzdený, vtipkuje a ľahko nadväzuje známosti. Pri ďalšom pití dochádza k pohybom očí, k dvojitému videniu, k útlmu činnosti srdca a dýchania, poruche vedomia až po kómu. Často sa objavuje zvracanie a hrozí nebezpečie vdýchnutia jedla a tým zadusenia. Na ťažkú opitosť si často postihnutý nepamätá a často má tzv. "okno" na čas konzumácie alkoholu. Po vytriezvení sú časté bolesti hlavy, pocity na zvracanie, závraty a iné ťažkosti. Dôležitý je dostatočný prívod tekutín a sladkého jedla, pretože alkohol spôsobuje často ráno nízku hladinu cukru v krvi. Niektoré nápoje, ako napríklad pivo vo väčšom množstve, môžu spôsobiť deficit sodíka, preto sa odporúčajú aj slané jedlá.

CHRONICKÝ ALKOHOLIZMUS

Vzniká väčšinou veľmi pomaly a nenápadne, často v priebehu 10-20 rokov, takže varovné príznaky väčšinou okolie nepostrehne. Preto je začiatok liečby často oneskorený, kedy je u chorého už množstvo iných psychických i fyzických ochorení. Prvým prejavom je vyhľadávanie alkoholu nielen pri spoločenských podujatiach, ale i ako lieku. Na odstránenie zábran, strachu, depresie alebo nespavosti. Postihnutý sa často vyhýba pitiu v spoločnosti a pije tajne - sám, vtedy keď cíti potrebu. Okolie si túto fázu málokedy všimne, pretože postihnutý má vypestovanú dobrú toleranciu, nejaví príznaky opilosti a nemá problémy v práci ani v rodine. V ďalšom štádiu dochádza k telesnej závislosti, k ranným trasom a agitovanosti a odstraňovaniu týchto príznakov ďalším alkoholom (metóda "klin klinom"). Toto štádium je križovatka, z ktorej sa niektorí dokážu ešte sami vrátiť a prestať piť bez pomoci, iní sú o tom presvedčení, ale sami bez pomoci okolia to nedokážu. Alkoholik vie veľmi dobre sám pred sebou zdôvodniť prečo pije (zlý šéf, manželka, spoločenské problémy). Typický a varovný je najmä prechod od menej koncentrovaného alkoholu (pivo, víno) k tvrdším druhom, alebo k ich kombinácií. Zatiaľ čo predtým postihnutý inklinoval k jednému druhu alkoholu obľúbenej značke piva alebo vína, v tomto štádiu už vyhľadáva všetko čo obsahuje alkohol a kupuje si tzv. ploskačky (malé ploché fľaše), ktoré pre istotu nosí pri sebe pre prípad objavenia sa abstinenčných príznakov. Najnebezpečnejší typ závislosti je kombinácia alkoholu s predpisovanými liekmi na upokojenie a na spanie (napr. Diazepam alebo Rohypnol). Tam dochádza k abstinenčným príznakom dvakrát - najprv po vynechaní alkoholu, a neskôr po vynechaní benzodiazepinov s dlhším účinkom. Tolerancia je skrížená, a sám chorý potom nevie z čoho sa trasie. Niektoré spoločnosti sú voči alkoholizmu tolerantné (východná Európa), iné menej (severná Európa). Preto liečba často nezačína v tomto štádiu, ale až po vzniku problémoch v zamestnaní a v rodine, často nariadením súdu ako ochranná liečba. Mnohí epizodickí pijani sa liečia sami ambulantne Antabusom, pričom po liečbe niekoľko týždňov abstinujú. Obe skupiny si však musia uvedomiť, že ani niekoľko mesiacov trvajúca abstinencia neznamená úplne vyliečenie a obnovenie schopnosti piť s mierou. Po obnovení pitia sa znovu objavuje strata kontroly pitia. Jedinou trvalou liečbou je následná celoživotná absolútna abstinencia.

ABSTINENČNÉ PRÍZNAKY

Alkohol utlmuje centrálny nervový systém, preto u alkoholika sú niektoré funkcie zvýšené, aby ako utlmené vyzerali normálne. Po náhlom prerušení pitia dochádza k prerušeniu dovtedajšieho tlmivého vplyvu so vznikom abstinenčných príznakov. Tieto sú už prejavom fyzickej závislosti na alkohole. Ľahší stupeň sa prejavuje trasom končatín alebo celého tela, potením, búšením srdca, nepokojom a hyperaktivitou sympatikového nervového systému. Pri ťažšej závislosti sa ráno okrem trasu objavuje i napínanie na zvracanie, ktoré si postihnutý často lieči "ranným dúškom" (naprávadlom), čo je jeden z varovných príznakov vzniku alkoholizmu. 12-24 hodín po prerušení pitia sa u jednej tretiny alkoholikov môžu vyskytnúť epileptické tonicko-klonické záchvaty. Pri nečakanom prerušení nadmerného pitia (úraz, infekčná choroba a pod.) hrozí po 2-4 dňoch abstinencie riziku vzniku halucinácií a delíria tremens, závažného ochorenia, ktorého liečba vyžaduje hospitalizáciu. Delírium často začína nespavosťou, desivými snami, búšením srdca, zvýšenou teplotou a pokračuje halucináciami často pracovnými (delírium zamestnanosti). Končí hlbokým spánkom, pobytom v nemocnici, alebo dnes už zriedkavo, smrťou postihnutého. V liečbe abstinečných príznakov sa používajú aj neuroleptiká s anxiolytickým účinkom (Tiapra).

LIEČBA AKÚTNEJ OTRAVY

Ťažká jednorázová intoxikácia alkoholom môže skončiť i smrťou. Pri koncentrácii alkoholu v krvi nad 1g/lit. postihnutý neudrží rovnováhu, pri koncentrácií nad 2g/lit. je spavý, a ak je koncentrácia vyššia ako 4g/lit. hrozia poruchy vedomia a smrť. V predlekárskej prvej pomoci je vhodné vyvolať zvracanie a uložiť postihnutého do polohy na boku, aby nehrozilo udusenie zvratkami. Ak sa pacient nepreberá a zhoršuje sa dýchanie je potrebný prevoz do nemocnice - nevyhnutná je často i intubácia a asistované dýchanie. Po výplachu žalúdka sa podáva intravenózne 50% glukóza a tiamín. Ak bol opitý nájdený na ulici je potrebné vylúčiť i inú príčinu ochorenia, vyšetriť glykémiu, a po neurologickom vyšetrení je často potrebné vyšetrenie mozgu počítačovou tomografiou (CT) pre vylúčenie subdurálneho hematómu (krvácanie pod tvrdú plenu). Ten sa prejavuje poruchou vedomia, širšou zrenicou na strane krvácania a slabosťou končatín na protiľahlej strane (padajú rýchlejšie na podložku). Ak chorý nie je urgentne operovaný a hematóm odsatý, chorý zomiera do niekoľko hodín.

LIEČBA ALKOHOLIZMU AKO CHOROBY

V ambulantnej liečbe sa najčastejšie používa disulfiram (Antabus), ktorý sám o sebe nemá nepríjemné účinky. V spojení s alkoholom blokuje aldehyd dehydrogenázu so vznikom nepríjemných príznakov (búšenie srdca, pocit horúčavy, zvracanie). Ťažší stupeň alkoholovej závislosti vyžaduje najčastejšie hospitalizáciu, najlepšie v špecializovanom ústave. Často je potrebné liečiť kombinovanú závislosť: alkohol + drogy + lieky + hracie automaty. Po zvládnutí príznakov telesnej závislosti je dôležitá individuálna a skupinová psychoterapia. Dôležitá je zmena systému hodnôt, pracovná terapia a zdôraznenie výhod, najmä telesných, ktoré abstinencia umožňuje (zlepšenie spánku, neprítomnosť abstinenčných príznakov, zlepšenie výživy a pod.) Depresia alebo iné psychické poruchy sú častou príčinou alkoholizmu a preto sa v liečbe používajú aj antidepresíva SSRI (Citalec, Zoloft).

REHABILITÁCIA A RESOCIALIZÁCIA

Je rozhodujúcou fázou liečby, pretože rozhoduje o zaradení chorého späť do rodiny, práce a spoločnosti. Pacient i okolie si musia uvedomiť, že celoživotná abstinencia je nevyhnutná. Dôležitá je motivácia, a pri správnej rehabilitácií sa 50-70 % alkoholikov trvale vylieči.

OTESTUJTE SA: SOM ALKOHOLIK?

JOHNS HOPKINSOV TEST PRE ALKOHOLIZMUS - 20 OTÁZOK

Poznámka: Pod pojmom pitie sa rozumie pitie alkoholických nápojov

VÝSLEDKY dotazníka:

______________________
Copyright © Edusan 2015
aktualizácia 12/2015