Dovoľujeme si Vás informovať, že na II. gynekologicko - pôrodníckej klinike v Bratislave - Ružinove v Poradni pre klimaktérium, v rámci spolupráce s Lekárskou fakultou UK, zavádzame alternatívne metódy liečby klimakterických ťažkostí. U žien s klimakterickým syndrómom a alternatívnou liečbou týchto príznakov okrem bežného vyšetrenia vykonávame aj súbor nadštandardných vyšetrení so zameraním sa na rizikové faktory civilizačných ochorení (lipidový profil, antioxidačný stav, rizikové faktory aterosklerózy).

Vyšetrenie vykonávame v rámci klimakterickej poradni v poliklinickej časti Fakultnej nemocnice Bratislava - Ružinov, ambulancia č. dverí 54, každý piatok od 10.00 hod do 12.00 hod. (Doc.MUDr. M.Šimko CSc., MUDr. M.Rakovan).

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0905 394 295, MUDr. M.Rakovan


ALTERNATÍVNE MOŽNOSTI LIEČBY KLIMAKTERICKÝCH ŤAŽKOSTÍ

Čo je klimaktérium?

Klimaktérium /prechod, menopauza/ je obdobie v živote ženy, v ktorom postupne zaniká činnosť vaječníkov. Vaječníky strácajú schopnosť produkovať ženské pohlavné hormóny (estrogény a gestagén). V našich podmienkach nastáva klimaktérium najčastejšie medzi 45. a 55. rokom života.

Príznaky klimaktéria?

Včasné prejavy:
 1. Návaly tepla
 2. Nočné potenie
 3. Menštruačné poruchy (častejšia, slabšia alebo nepravidelné menštruácia, môže sa však vyskytnúť aj predĺžená, veľmi silná menštruácia, ktorá donúti vyhľadať lekársku pomoc). Posledná menštruácia (menopauza) je obvykle okolo 50. roku života.
 4. Psychické poruchy (nespavosť, nervozita, poruchy pamäte a koncentrácie, náladovosť, depresie)
 5. Kožné zmeny (Koža ochabne, stáva sa tenkou a suchou. Ľahko praskajú kožné cievy, vznikajú modriny. Vlasy sú slabšie, viac vypadávajú. Prsia ochabnú a zmenia tvar).
 6. Atrofia močových ciest a pohlavných orgánov. Pocit sucha, svrbenie, opakované infekcie močových ciest a pošvy, bolesť pri pohlavnom styku, močová inkontinencia - neschopnosť udržať moč.

Neskoré prejavy:

 1. Choroby krvného obehu - srdcovo - cievne ochorenia, mozgová porážka a ďalšie.
 2. Osteoporóza - zvýšený výskyt zlomenín (bedra, chrbtica a zápästie).

Liečba, hormonálna alebo alternatívna?


Hormonálna substitučná liečba (HST):

Prípravky, ktoré sa používajú pri HST sa značne odlišujú svojim zložením a spôsobom podávania. Prípravky s estrogénom a progestínom zahrňujú cyklické, kontinuálne, sekvenčné alebo kontinuálne kombinované podanie. Prípravky so samotným estrogénom obsahujú estradiol alebo konjugované estrogény v perorálných alebo náplasťových liekových formách.

Kontraindikácie HST:

Na základe celoeurópskeho prehodnotenia bezpečnosti HST pri dlhodobom užívaní v schválených indikáciách boli prijaté Vedeckou komisiou pre humánne lieky (CPMP), ktorá pôsobí v rámci EMEA a odsúhlasené riaditeľmi európskych liekových kontrolných agentúr tieto závery:

Alternatívna liečba:

V roku 1997 42 % amerických žien úspešne použilo jednu zo 16 alternatívnych možnosti liečby klimakterických ťažkostí.

Prečo je uprednostňovaná alternatívna liečba klimaktéria?

 1. Pri kontraindikáciách hormonálnej substitučnej liečby
 2. Stanovisko, že je to prírodný produkt
 3. Túžba mať pod kontrolou liečbu
 4. Strach z dlhodobého užívania hormonálnej substitučnej liečby
 5. Strach z nežiaducich účinkov hormonálnej substitučnej liečby
 6. Nedostatočná informovanosť

Možnosti alternatívnej liečby:

 1. Zlepšiť životný štýl
 2. Správne stravovanie
 3. Prírodné a výživové doplnky
 4. Prírodné hormóny (fytohormóny), estrogény, ktoré sa nachádzajú napr. v sóji.

___________________________
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2005-2008