hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
A00-B99

I. kapitola - Infekčné a parazitové choroby (A00-B99)

Zaradenie: I. kapitola - Infekčné a parazitové choroby (A00-B99)

Doplňujúce informácie:
Patria sem:
Choroby, ktoré sa vo všeobecnosti uznávajú ako nákazlivé alebo prenosné
Nepatrí sem:
Bacilonosičstvo alebo vylučovanie mikróbov, vrátane podozrivých prípadov (Z22.-)
Určité lokalizované infekcie – pozri príslušné kapitoly podľa orgánových sústav
Infekčné a parazitové choroby, ktoré komplikujú graviditu, pôrod a šestonedelie [okrem tetanu v spomenutom časovom období] (O98.-)
Infekčné a parazitové choroby, ktoré sú špecifické pre perinatálnu fázu [okrem novorodeneckého tetanu, vrodeného syfilisu, perinatálnej HIV-choroby] (P35 – P39)
Chrípka a iné akútne infekcie dýchacích ciest (J00 – J22)
Táto kapitola sa delí na skupiny:
A00-A09 Črevné infekčné choroby
A15-A19 Tuberkulóza
A20-A28 Určité baktériové zoonózy
A30-A49 Iné baktériové choroby
A50-A64 Infekcie s prevažne pohlavným prenosom
A65-A69 Iné spirochétové choroby
A70-A74 Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami
A75-A79 Riketsiózy
A80-A89 Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy
A90-A99 Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka, prenášaná článkonožcami
B00-B09 Vírusové infekcie, charakterizované poškodením kože a slizníc
B15-B19 Vírusové hepatitídy
B20-B24 Choroba, zapríčinená vírusom ľudského imunodeficitu (choroba HIV)
B25-B34 Iné vírusové choroby
B35-B49 Mykózy
B65-B83 Protozoárne choroby
B65-B83 Helmintózy
B85-B89 Zavšivenie (pedikulóza), svrab (akarióza) a iné zamorenia
B90-B94 Následky infekčných a parazitových chorôb
B95-B98 Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde
B99-B99 Iné infekčné choroby
Táto kapitola obsahuje kódy s výkričníkom:
B95! Streptokoky a stafylokoky ako príčina chorôb zatriedených inde
B96! Iné bližšie určené baktérie ako príčina chorôb zatriedených inde
B97! Vírusy ako príčina chorôb zatriedených inde
B98! Iný bližšie určený infekčný pôvodca ako príčina chorôb zatriedených inde