hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
N00-N99

XIV. kapitola - Choroby močovopohlavnej sústavy (N00-N99)

Zaradenie: XIV. kapitola - Choroby močovopohlavnej sústavy (N00-N99)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Určité infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Nádory (C00 – D48)
Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00 – O99)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
N00 - N08 Choroby glomerulov
N10 - N16 Tubulointersticiálne choroby obličiek
N17 - N19 Zlyhávanie obličiek
N20 - N23 Urolitiáza
N25 - N29 Iné choroby obličiek a močovodov
N30 - N39 Iné choroby močovej sústavy
N40 - N51 Choroby mužských pohlavných orgánov
N60 - N64 Choroby prsníka
N70 - N77 Zápalové choroby ženských panvových orgánov
N80 - N98 Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov
N99 - N99 Iné choroby močovopohlavnej sústavy
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkami:
N08* Glomerulová choroba pri chorobe zatriedenej inde
N16* Tubulointersticiálna choroba pri chorobe zatriedenej inde
N22* Konkrement močových ciest pri chorobe zatriedenej inde
N29* Iná choroba obličiek a močovodov pri chorobe zatriedenej inde
N33* Choroba močového mechúra pri chorobe zatriedenej inde
N37* Choroby uretry pri chorobe zatriedenej inde
N51* Choroba mužských pohlavných orgánov pri chorobe zatriedenej inde
N74* Zápalová choroba ženských panvových orgánov pri chorobe zatriedenej inde
N77* Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobe zatriedenej inde
Táto kapitola obsahuje kódy označené výkričníkom:
N39.47! Recidivujúca inkontinencia moču