hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
O00-O99

XV. kapitola - Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00-O99)

Zaradenie: XV. kapitola - Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00-O99)

Doplňujúce informácie:
Poznámka: gestácia je v tejto kapitole hlavným termínom pre graviditu, pôrod a šestonedelie, termín matka je hlavným termínom pre ženu počas tohto obdobia.
Nepatrí sem:
Osteomalácia v šestonedelí (M83.0-)
Popôrodná nekróza hypofýzy (E23.0)
Porucha psychiky a správania v šestonedelí (F53.-)
Tetanus v gravidite, počas pôrodu a v šestonedelí (A34)
Dohľad:
• nad normálnou graviditou (Z34)
• nad rizikovou graviditou (Z35.-)
Poranenia, otravy a niektoré určené následky vonkajších príčin (S00 – T88.1, T88.6 – T98)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
O00 - O08 Gravidita končiaca potratom
O09 - O09 Trvanie gravidity
O10 - O16 Opuchy, proteinúria a artériová hypertenzia v gravidite, počas pôrodu a v šestonedelí
O20-O29 Iné choroby matky súvisiace najmä s graviditou
O30-O48 Starostlivosť o matku so zameraním na plod, na amniovú dutinu a na možné komplikácie pri pôrode
O60-O75 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu
O80-O84 Pôrod
O85-O92 Komplikácie, vyskytujúce sa najmä v šestonedelí
O94-O99 Iné chorobné stavy v gravidite, počas pôrodu a šestonedelí, nezatriedené inde
Táto kapitola obsahuje kódy označené výkričníkom:
O09! Trvanie gravidity