hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
P00-P96

XVI. kapitola - Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00-P96)

Zaradenie: XVI. kapitola - Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00-P96)

Doplňujúce informácie:
Patria sem:
Stavy, ktoré majú svoj pôvod v perinatálnom období, aj keď sa úmrtie alebo choroba vyskytli neskôr
Nepatria sem:
Vrodené vývojové chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Endokrinné choroby, poruchy výživy a metabolizmu (E00 – E90)
Nádory (C00 – D48)
Novorodenecký tetanus (A33)
Úrazy, otravy a určité iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola sa delí na skupiny:
P00-P04 Poškodenie plodu a novorodenca chorobami matky a komplikáciami gravidity, pôrodnej činnosti a pôrodu
P05-P08 Poruchy súvisiace s dĺžkou gravidity a s vývinom plodu
P10-P15 Poranenia pri pôrode
P20-P29 Choroby špecifické pre perinatálne obdobie
P35-P39 Infekcie špecifické pre perinatálne obdobie
P50-P61 Hemoragické a krvné choroby plodu a novorodenca
P70-P74 Prechodné endokrinné a metabolické poruchy špecifické pre plod a novorodenca
P75-P78 Choroby tráviacej sústavy plodu a novorodenca
P80-P83 Choroby postihujúce kožu a reguláciu telesnej teploty plodu a novorodenca
P90-P96 Iné poruchy vzniknuté v perinatálnom období
Táto kapitola obsahuje hviezdičkové kódy:
P75* Mekóniový ileus pri cystickej fibróze