hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
Q00-Q99

XVII. kapitola - Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00-Q99)

Zaradenie: XVII. kapitola - Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00-Q99)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené poruchy metabolizmu (E70 – E90)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek:
Q00-Q07 Vrodené chyby nervovej sústavy
Q10-Q18 Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku
Q20-Q28 Vrodená chyba obehovej sústavy
Q30-Q34 Vrodené chyby dýchacích orgánov
Q35-Q37 Rázštep pery a rázštep podnebia
Q38-Q45 Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Q50-Q56 Vrodená chyba pohlavných orgánov
Q60-Q64 Vrodené chyby močovej sústavy
Q65-Q79 Vrodené chyby a deformity svalov a kostí
Q80-Q89 Iná vrodená chyba
Q90-Q99 Chromozómové abnormality, nezatriedené inde