hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
S00-T98

XIX. kapitola - Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00-T98)

Zaradenie: XIX. kapitola - Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00-T98)

Doplňujúce informácie:
Nepatrí sem:
Poranenie novorodenca pri pôrode (P10 – P15)
Poranenie matky počas pôrodu (O70 – O71)
Hojenie zlomeniny v malpozícii (M84.0-)
Nespojenie koncov zlomeniny [pseudoartróza] (M84.1-)
Patologická zlomenina (M84.4-)
Patologická zlomenina pri osteoporóze (M80.-)
Stresová zlomenina (M84.3-)
Táto kapitola sa delí na skupiny:
S00-S09 Poranenia hlavy
S10-S19 Poranenia krku
S20-S29 Poranenia hrudníka
S30-S39 Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy
S40-S49 Poranenia pleca a ramena
S50-S59 Poranenia lakťa a predlaktia
S60-S69 Poranenia zápästia a ruky
S70-S79 Poranenia bedra a stehna
S80-S89 Poranenia kolena a predkolenia
S90-S99 Poranenia členka a nohy
T00-T07 Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela
T08-T14 Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela
T15-T19 Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom
T20-T32 Popáleniny alebo poleptania
T20-T25 Popáleniny a poleptania povrchu tela s určením miesta postihnutia
T26-T28 Popáleniny a poleptania obmedzené na oko a vnútorné orgány
T29-T32 Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených častí tela
T33-T35 Omrzliny
T36-T50 Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami
T51-T65 Toxické účinky látok, používaných prevažne mimo lekárstva
T66-T78 Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin
T79-T79 Určité včasné komplikácie úrazov
T80-T88 Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde
T89-T89 Iná komplikácia úrazu, nezatriedená inde
T90-T98 Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin
Táto kapitola obsahuje kódy s výkričníkom:
S01.83! Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením
S01.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S01.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S01.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S01.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S01.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S01.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave
S06.7! Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou
S11.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
S11.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
S11.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
S11.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
S11.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
S11.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
S14.7! Funkčná úroveň poranenia krčnej miechy
S21.83! Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením
S21.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
S21.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
S21.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
S21.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
S21.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
S21.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
S24.7! Funkčná výška poranenia hrudníkovej miechy
S31.83! Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením
S31.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy
S31.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy
S31.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy
S31.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy
S31.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy
S31.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy
S34.7! Funkčná úroveň poranenia bedrovo-krížovej miechy
S41.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
S41.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
S41.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
S41.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
S41.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
S41.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
S51.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia
S51.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia
S51.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia
S51.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia
S51.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia
S51.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia
S61.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky
S61.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky
S61.86!Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky
S61.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky
S61.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky
S61.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky
S71.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna
S71.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna
S71.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna
S71.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna
S71.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna
S71.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna
S81.84! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia
S81.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia
S81.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia
S81.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia
S81.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia
S81.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia
S81.89! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy
S91.85! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy
S91.86! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy
S91.87! Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy
S91.88! Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy
S91.89! Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy
T31! Popáleniny zatriedené podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
T32! Poleptania zatriedené podľa rozsahu postihnutého povrchu tela
V tejto kapitole sa používa časť S na kódovanie rôznych poranení jednotlivých častí tela. Časť T slúži na kódovanie poranenia viacerých alebo bližšie neurčených častí tela, aj na kódovanie otráv a niektorých iných následkov vonkajších príčin.
V nadpisoch katégorií, ktoré opisujú poranenia na viacerých miestach, spojka "s" znamená, že sú postihnuté obidve oblasti, a spojka "a" znamená, že je postihnutá jedna z uvedených oblastí alebo obidve.
Princíp mnohopočetného kódovania poranení by sa mal dodržiavať, kedykoľvek je to možné.Kombinovanie kategórií pre mnohopočetné poranenia sa má použiť v tých prípadoch, keď jednotlivé stavy nie sú dostatočne opísané, alebo ak sa pre primárne zatriedenie zdá vhodnejší údaj jedného kódu• Inak sa majú jednotlivé poranenia označiť osobitne. Pravidlá a smernice kódovania chorôb alebo úmrtí v 2.dieli sa majú takisto dodržiavať.
Časť S a kódy T00 – T14 a T90 – T98 obsahujú typy poranení v rámci trojmiestnej klasifikácie, ako je uvedené nižšie:
Povrchové poranenie
Patrí sem:
Odrenina
Pľuzgier (netermický)
Uhryznutie alebo uštipnutie hmyzom (nie jedovatým)
Pomliaždenie (kontúzia), vrátane podliatiny a modriny
Povrchové poranenie zapríčinené cudzím telesom (úlomkom) bez väčšej otvorenej rany
Otvorená rana
Patrí sem:
Bodná rana
Rezná rana
Tržná rana s (prenikajúcim) cudzím telesom (bez postihnutia hlbších štruktúr)
Tržná rana, bližšie neurčená
Uhryznutie zvieraťom
Zlomeniny
Patrí sem:
Zlomenina s posunom
Zatvorená zlomenina s oneskoreným hojením alebo bez neho:
• jednoduchá
• pochodová
• pozdĺžna
• prasklina
• subperiostálna
• špirálovitá
• trieštivá
• úrazové uvoľnenie epifýzy
• vtlačená
• vyzdvihnutá
• zaklinená
Pomliaždenie kosti (bone bruise) – treba použiť Pravidlá kódovania
Luxačná zlomenina
Otvorená zlomenina so spomaleným hojením alebo bez neho:
• infikovaná
• jamková
• komplikovaná vaicnásobná
• s cudzím telesom
• s prepichnutím
• strelná
Nepatrí sem:
Hojenie zlomeniny v malpozícii (M84.0-)
Nespojenie koncov zlomeniny [pseudoartróza] (M84.1-)
Patologická zlomenina (M84.4-)
Patologická zlomenina pri osteoporóze (M80.-)
Stresová zlomenina (M84.3-)
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie
Patrí sem:
Natiahnutie
Natrhnutie väzov
Odrtrhnutie kĺbu (kĺbového púzdra)
Podvrtnutie
Úrazový(á) (é):
• hemartros
• natrhnutie klbového puzdra
• roztrhnutie klbového puzdra
• subluxácia klbového puzdra
Vykĺbenie
Poranenie nervov a miechy
Patrí sem:
Porušenie súvislosti nervov a miechy
Poranenie miechy, kompletné alebo nekompletné
Úrazová (é):
• hematomyélia (krvácanie do miechy)
• kvadruplégia
• ochrnutie (prechodné)
• paraplégia
• prerušenie nervu
Poranenie krvných ciev
Patrí sem:
Natrhnutie cievy
Odtrhnutie cievy
Rezné poranenie cievy
Úrazové(ý) (á):
• prasknutie cievy
• tepnový hematóm
• vydutina alebo fistula (artériovenózna)
Poranenie svalov a šliach a fascií
Patrí sem:
Natiahnutie svalu alebo šľachy
Natrhnutie svalu alebo šľachy
Odtrhnutie svalu alebo šľachy
Rezné poranenie svalu alebo šľachy
Úrazové roztrhnutie svalu alebo šľachy
Vyvrtnutie
Drvivé poranenia
Úrazová amputácia
Poranenia vnútorných orgánov
Patrí sem:
Pomliaždenie vnútrorných orgánov
Poranenie tlakovou vlnou (výbuchom)
Poranenie otrasom vnútrorných orgánov
Roztrhnutie vnútorných orgánov
Úrazový hematóm vnútorných orgánov
Bodné poranenie vnútorných orgánov
Natrhnutie vnútrorných orgánov
Iné a bližšie neurčené poranenia