hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
V01-Y98

XX. kapitola - Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V01-Y98)

Zaradenie: XX. kapitola - Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V01-Y98)

Doplňujúce informácie:
Táto kapitola umožňuje klasifikáciu vonkajších udalostí a okolností ako príčin poranení, otráv a iných nepriaznivých účinkov. Kód z tejto časti má slúžiť ako doplnok základného kódu z inej kapitoly. Najčastejšie prichodia do úvahy kódy XIX. kapitoly Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
V01-59 Nehody
V01-V99 Dopravné nehody
V01-V09 Poranenie chodca pri dopravnej nehode
V10-V19 Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode
V20-V29 Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode
V30-V39 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode
V40-V49 Poranenie cestujúceho v osobnom motorovom vozidle pri dopravnej nehode
V50 -V59 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode
V60-V69 Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode
V70-V79 Poranenie cestujúceho v autobude pri dopravnej nehode
V80-V89 Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov
V90-V94 Dopravné nehody pri vodnej doprave
V95-V97 Dopravné nehody pri preprave vzduchom a mimovzdušným priestorom
V98-V99 Iné a bližšie určené dopravné nehody
W00-X89 Iné vonkajšie príčiny náhodných poranení
W00-W19 Pády
W20-W49 Vystavenie účinkom živých mechanických síl
W50-W64 Vystaveni účinkom živých mechanických síl
W65-W74 Náhodné utopenei a topenie
W75-W84 Iné náhodné udusenia
W85 -W99 Poškodenia elektrickým prúdom, žiarením extrémnou teplotou a tlakom okolitého vzduchu
X00-X09 Poškodenie dymom,ohňom a plameňmi
X10-X19 Poškodenie horúčavou a horúcimi látkami
X20-X29 Kontakt s jedovatými zvieratami a rastlinami
X30-X39 Poškodenie účinkom prírodných síl
X40-X49 Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami
X50-X57 Vyčerpanie cestovanie a nedostatok základných potrieb
X58-X59 Poškodenia inými a bližšie neurčenými náhodnými vplyvmi
X60 – X84 Úmyselné samopoškodenia
X85 – Y09 Napadnutia
Y10 – Y34 Udalosti s neurčeným úmyslom
Y35 – Y36 Zákonné zásahy a vojnové operácie
Y40 – Y84 Komplikácie lekárskej starostlivosti
Y40-Y59 Liečivá, leiky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití
Y60- Y69 Poškodenia pacientov počas lekárskej starostlivosti
Y70-Y82 Nepriaznivé príhody pri diagnostickom aterapeutickom použití lekárskych technických pomôcok
Y83-Y84 Lekárske procedúry ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie bez nehody v čase výkonu
Y85 – Y89 Následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti
Y90 – Y98 Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti zatriedenými inde