hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
Z00-Z99

XXI. kapitola - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (Z00-Z99)

Zaradenie: XXI. kapitola - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (Z00-Z99)

Doplňujúce informácie:
Poznámka: táto kapitola sa nemá používať na medzinárodné porovnávanie alebo na prvotné kódovanie mortality.

Položky Z00 – Z99 sú určené pre prípady, keď sa okolnosti iné ako choroba, poranenie a vonkajšia príčina, zatriedené pod položkami A00 – Y89, registrujú ako “diagnózy” alebo “problémy”. Môže sa to stať najmä v dvoch prípadoch:
(a) Keď osoba, ktorá môže, ale nemusí byť chorá, vyhľadá zdravotnícke služby s určitým cieľom, napríklad kvôli základnému ošetreniu, ako darca orgánu alebo tkaniva, na profylaktickú vakcináciu alebo na pohovor o probléme, ktorý sám osebe nie je chorobou alebo poranením.

(b) Keď určitá okolnosť alebo problém ovplyvňuje zdravotný stav osoby, ale nie je to prebiehajúca choroba alebo poranenie.Takéto faktory sa môžu objaviť počas prehliadok obyvateľstva, keď osoba môže, ale nemusí byť aktuálne chorá, alebo sa zjavujú ako dodatočné faktory v priebehu liečenia nejakej choroby alebo poranenia.

Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek:
Z00 – Z13 Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu a prehliadke
Z20 – Z29 Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám
Z30 – Z39 Osoby využívajúce zdravotnícke služby pre problémy súvisiace s reprodukciou
Z40 – Z54 Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti
Z55 – Z65 Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti so sociálno-ekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami
Z70 – Z76 Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby za iných okolností
Z80 – Z99 Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Táto kapitola obsahuje nasledujúce kódy označené výkričníkom:
Z33! Gravidita ako vedľajší nález
Z37! Výsledok pôrodu
Z50! Rehabilitačné výkony
Z54! Rekonvalescencia