hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
U00-U99

XXII. Kapitola - Kódy na osobitné účely (U00-U99)

Zaradenie: XXII. Kapitola - Kódy na osobitné účely (U00-U99)

Doplňujúce informácie:
Táto kapitola obsahuje skupiny:
U00–U49 Prechodné zatriedenie choroby nejasného pôvodu
U50–U52 Funkčné obmedzenie
U55–U55 Vykonaný zápis do transplantačného registra
U60–U61 Rozdelenie štádií infekcie HIV
U69–U69 Ostatné sekundárne kódy na osobitné účely
U80–U85 Pôvodcovia rezistentní na antibiotiká a chemoterapeutiká
U99-U99 Nepokryté kódy