hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
D50-D90

III. kapitola - Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D50-D90)

Zaradenie: III. kapitola - Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D50-D90)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Bližšie neurčená systémová autoimunitná choroba (M35.9)
Určité stavy vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Choroba HIV (B20 – B24)
Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia (O00 – O99)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola sa delí na nasledujúce skupiny:
D50-D53 Nutričné anémie
D55-D59 Hemolytické anémie
D60-D64 Aplastické a iné anémie
D65-D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné krvácavé stavy
D70-D77 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
D80-D90 Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Táto kapitola obsahuje nasledujúce kódy s hviezdičkou:
D63* Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde
D77* Iná porucha krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde