hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
E00-E90

IV. kapitola - Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00-E90)

Zaradenie: IV. kapitola - Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00-E90)

Doplňujúce informácie:
Poznámka: všetky nádory, funkčne aktívne alebo neaktívne, sú zatriedené v II. kapitole. Vhodné kódy tejto kapitoly chorôb (t. j. E05.8, E07.0, E16 – E31, E34) sa môžu použiť ako prídavné kódy na vyjadrenie funkčnej aktivity nádoru, ektopického endokrinného tkaniva, alebo hyperfunkcie či hypofunkcie endokrinnej žľazy pod vplyvom nádoru alebo iného chorobného stavu zatriedeného inde.
Nepatria sem:
Komplikácie gravidity, pôrodu alebo šestonedelia (O00 – O99)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99)
Prechodné endokrinné a metabolické poruchy, špecifické pre plod a novorodenca (P70 – P74)
Táto kapitola sa delí na nasledujúce skupiny:
E00-E07 Choroby štítnej žľazy
E10-E14 Diabetes mellitus
E15-E16 Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
E20-E35 Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním
E40-E46 Choroby z podvýživy
E50-E64 Iné nedostatky vo výžive
E65-E68 Obezita a iná nadmerná výživa
E70-E90 Metabolické poruchy
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkou:
E35.-* Endokrinná porucha, bližšie neurčená
E90* Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená