hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
F00-F99

V. kapitola - Duševné poruchy a poruchy správania (F00-F99)

Zaradenie: V. kapitola - Duševné poruchy a poruchy správania (F00-F99)

Doplňujúce informácie:
Patria sem:
Poruchy psychického vývinu
Nepatria sem:
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99)
Táto kapitola je rozdelená do nasledovných skupín:
F00-F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických
F10-F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
F20-F29 Schizofrénie, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
F30-F39 Poruchy emotivity [afektívne]
F40-F48 Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy
F50-F59 Poruchy správania s telesnými poruchami a faktormi
F60-F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých
F70-F79 Duševná zaostalosť [mentálna retardácia]
F80-F89 Poruchy psychického vývinu
F90-F98 Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
F99-F99 Duševné poruchy, bližšie neurčené
Táto kapitola obsahuje nasledujúce kódy, označené hviezdičkami:
F00* Demencia pri Alzheimerovej chorobe
F02* Demencia pri iných chorobách zatriedených inde