hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
G00-G99

VI. kapitola - Choroby nervovej sústavy (G00-G99)

Zaradenie: VI. kapitola - Choroby nervovej sústavy (G00-G99)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Niektoré infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia (O00 – O99)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola je rozdelená do nasledujúcich skupín:
G00-G09 Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy
G10-G14 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu
G20-G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti
G30-G32 Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy
G35-G37 Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy
G40-G47 Epizodické a záchvatové poruchy
G50-G59 Choroby nervov, nervových koreňov a nervových spletí (plexov)
G60-G64 Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy
G70-G73 Choroby nervovosvalovej platničky a svalov
G80-G83 Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy
G90-G99 Iné choroby nervovej sústavy
Táto kapitola obsahuje nasledujúce kódy označené hviezdičkami:
G01* Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G02* Meningitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G05* Encefalitída, myelitída a encefalomyelitíd pri chorobách zatriedených inde
G07* Intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G13* Systémová atrofia prvotne postihujúca centrálnu nervovú sústavu pri chorobách zatriedených inde
G22* Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
G26* Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
G32* Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
G46* Cievne mozgové syndrómy pri mozgových cievnych chorobách
G53* Choroba hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde
G55* Stlačenie nervových koreňov a plexov pri chorobách zatriedených inde
G59* Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
G63* Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
G73* Choroba s poruchou nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
G94* Iná choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
G99* Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
Táto kapitola obsahuje nasledujúce kódy označené výkričníkom:
G82.6-! Funkčná výška poškodenia miechy