hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
H00-H59

VII. kapitola - Choroby oka a očných adnexov (H00-H59)

Zaradenie: VII. kapitola - Choroby oka a očných adnexov (H00-H59)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Niektoré infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia (O00 – O99)
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
H00-H06 Choroby mihalníc, slzných ciest a očnice
H10-H13 Choroby spojovky
H15-H22 Choroby očného bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca (corpus ciliare)
H25-H28 Choroby šošoviek
H30-H36 Choroby cievovky a sietnice
H40-H42 Glaukóm
H43-H45 Choroby sklovca a očnej gule
H46-H48 Choroby zrakového nervu a zrakových dráh
H49-H52 Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie
H53-H54 Porucha videnia a slepota
H55-H59 Iné choroby oka a očných adnexov
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkami:
H03* Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených inde
H06* Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách zatriedených inde
H13* Choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde
H19* Choroby očného bielka (skléry) a rohovky pri chorobách zatriedených inde
H22* Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde
H28* Zákal šošovky a iná choroba šošovky pri chorobách zatriedených inde
H32* Choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde
H36* Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde
H42* Glaukóm pri chorobách zatriedených inde
H45* Choroba sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde
H48* Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde
H58* Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde