hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
I00-I99

IX. kapitola - Choroby obehovej sústavy (I00-I99)

Zaradenie: IX. kapitola - Choroby obehovej sústavy (I00-I99)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Určené infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Určené choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia (O00 – O99)
Nádory (novotvary) (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
Systémové choroby spojiva (M30 – M36)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00-T98)
Prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy (G45.-)
Táto kapitola sa delí na skupiny:
I00-I02 Akútna reumatická horúčka
I05-I09 Chronické reumatické choroby srdca
I10-I15 Artériová hypertenzia
I20-I25 Ischemická choroba srdca
I26-I28 Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu
I30-I52 Iné choroby srdca
I60-I69 Cievne choroby mozgu
I70-I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
I80-I89 Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde
I95-I99 Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy
Táto kapitola obsahuje kódy s hviezdičkou:
I32* Perikarditída pri chorobách zatriedených inde
I39* Endokarditída a chlopňová chyba pri chorobách zatriedených inde
I39* Myokarditída pri chorobách zatriedených inde
I43* Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
I52* Iná choroba srdca pri chorobách zatriedených inde
I68* Cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
I79* Choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I98* Iná porucha sústavy krvného obehu pri chorobách zatriedených inde
Táto kapitola obsahuje kódy s výkričníkom:
I67.80! Vazospazmy pri subarachnoidálnom krvácaní