hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
J00-J99

X. kapitola - Choroby dýchacej sústavy (J00-J99)

Zaradenie: X. kapitola - Choroby dýchacej sústavy (J00-J99)

Doplňujúce informácie:
Poznámka: Ak sa choroba dýchacej sústavy vyskytuje na viacerých miestach a nemôže byť zatriedená samostatne, má sa zatriediť podľa nižšej anatomickej lokalizácie (napr. nie tracheobronchitída, ale bronchitída, J40)
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Určité choroby so vznikom v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00 – O99)
Nádory (C00 – D48)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
J00-J06 Akútne infekcie horných dýchacích ciest
J00-J06 Chrípka [influenza] a zápal pľúc [pneumónia]
J20-J22 Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest
J30-J39 Iné choroby horných dýchacích ciest
J40-J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest
J60-J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími faktormi
J80-J84 Iné choroby dýchacích orgánov postihujúce najmä interstícium
J85-J86 Hnisové a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest
J90-J94 Iné choroby pohrudnice
J95-J99 Iné choroby dýchacej sústavy
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkou:
J17* Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde
J91* Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde
J99* Choroba dýchacej sústavy pri chorobe zatriedenej inde