hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
K00-K93

XI. kapitola - Choroby tráviacej sústavy (K00-K93)

Zaradenie: XI. kapitola - Choroby tráviacej sústavy (K00-K93)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00 – O99)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola je rozdelená do nasledujúcich skupín:
K00 – K14 Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí
K20 – K31 Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika
K35 – K38 Choroby červovitého prívesku
K40 – K46 Prietrže [hernie]
K50 – K52 Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva
K55 – K64 Iné choroby čriev
K65 – K67 Choroby pobrušnice
K70 – K77 Choroby pečene
K80 – K87 Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy
K90 – K93 Iné choroby tráviacej sústavy
Táto kapitola obsahuje nasledujúce kódy označené hviezdičkami:
K23* Choroba pažeráka pri chorobe zatriedenej inde
K67* Choroba pobrušnice pri infekčnej chorobe zatriedenej inde
K77* Choroba pečene pri chorobách zatriedených inde
K87* Choroba žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených inde
K93*Choroba iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde
Táto kapitola obsahuje nasledujúce kódy označené výkričníkom:
K72.7! Pečeňová encefalopatia a pečeňová kóma