hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
L00-L99

XII. kapitola - Choroby kože a podkožného tkaniva (L00-L99)

Zaradenie: XII. kapitola - Choroby kože a podkožného tkaniva (L00-L99)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Komplikácie v gravidite, počas pôrodu a v šestonedelí (O00 – O99)
Lipomelanotická retikulóza (I89.8)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
Systémové choroby spojiva (M30 – M36)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
L00-L08 Infekcie kože a podkožného tkaniva
L10-L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy
L20-L30 Dermatitídy a ekzémy
L40-L45 Papuloskvamózne (pupencovo-šupinové) choroby kože
L50-L54 Žihľavka a erytémy
L55-L59 Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva
L60-L75 Choroby kožných adnexov
L80-L99 Iné choroby kože a podkožného tkaniva
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkou:
L14* Pľuzgierová dermatóza pri chorobách zatriedených inde
L45* Papuloskvamózna choroba kože pri chorobe zatriedenej inde
L54* Erytém pri chorobách zatriedených inde
L62* Choroba nechtov pri chorobe zatriedenej inde
L86* Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
L99* Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde