hľadanie

kód diagnózy Názov diagnózy a doplňujúce informácie
M00-M99

XIII. kapitola - Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00-M99)

Zaradenie: XIII. kapitola - Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00-M99)

Doplňujúce informácie:
Nepatria sem:
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Choroba temporomandibulárneho kĺbu (K07.6)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Poúrazová ischémia svalu (T79.6)
Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00 – O99)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Táto kapitola sa člení na skupiny:
M00-M25 Artropatie
M00-M03 Infekčné artropatie
M05-M14 Zápalové polyartropatie
M15-M19 Artrózy
M20-M25 Iné choroby kĺbov
M30-M36 Systémové choroby spojiva
M40-M54 Choroby chrbtice a chrbta
M40-M43 Deformujúce dorzopatie
M45-M49 Spondylopatie
M50-M54 Iné dorzopatie
M60-M79 Choroby mäkkého tkaniva
M60-M63 Choroby svalov
M65-M68 Choroby synoviálnej blany a šľachy
M70-M79 Iné choroby mäkkého tkaniva
M80-M94 Osteopatie a chondropatie
M80-M85 Poruchy hustoty a štruktúry kostí
M86-M90 Iné osteopatie
M91-M94 Chondropatie
M95-M99 Iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Táto kapitola obsahuje kódy s hviezdičkou:
M01* Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M03* Poinfekčná a reaktívna artritída pri chorobách zatriedených inde
M07* Psoriatická a enteropatická artropatia
M09* Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde
M14* Artropatia pri iných chorobách zatriedených inde
M36* Systémové choroby spojiva pri chorobách zatriedených inde
M49* Spondylopatia pri chorobách zatriedených inde
M63* Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde
M68* Choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde
M73* Choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde
M82* Osteoporóza pri chorobe zatriedenej inde
M90* Osteopatia pri chorobe zatriedenej inde
Označenie miesta choroby svalovej a kostrovej sústavy:
Označenie miesta choroby svalovej a kostrovej sústavy sa uvádza číslicou sa piatej pozícii kódu. Výnimku tvorí označenie piatej pozície pri kódoch M23, M40 – M54 a M99.
.-0 viaceré miesta
.-1 oblasť pleca
Kľúčna kosť
Lopatka
Akromioklavikulárny kĺb
Sternoklavikulárny kĺb
Ramenný kĺb
.-2 nadlaktie
Ramenná kosť
Lakťový kĺb
.-3 Predlaktie
Lakťová kosť
Vretenná kosť
Zápästný kĺb
.-4 ruka
Prsty ruky
Záprstie ruky
Zápästie
Kĺby medzi týmito kosťami
.-5 panvová oblasť a stehno
Panva
Stehnová kosť
Zadok
Bedrový kĺb
Sakroiliakálny kĺb
.-6 predkolenie
Ihlica
Píšťala
Kolenný kĺb
.-7 členok a noha
Priehlavok
Predpriehlavok
Prsty nohy
Členkový kĺb
Iné kĺby nohy
.-8 iné
Krk
Hlava
Rebrá
Trup
Lebka
Chrbtica
.-9 miesto bližšie neurčené