MKCH10-SK-2022 (platná od 1.1.2022)

Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov = MKCH (International Classification of Diseases = ICD) je systém číselných znakov triedenia chorôb, ktorými sa označujú ochorenia a syndrómy podľa vopred vypracovaných porovnateľných kritérií.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydáva Medzinárodnú štatistickú klasifikáciu chorôb a pridružených zdravotných problémov (ICD): International Classification of Diseases (ICD), používanú v 10 revidovanom vydaní ( ICD-10, MKCH-10) od roku 1994. Od 1. januára 2022 v Slovenskej republike platí revízia MKCH-10-SK-2022.

Pôvodná MKCH-10, obsahovala 12 232 kódov diagnóz. Dnešná obsahuje 19951 koncových diagnóz.

Tieto kódy sa používajú aktuálne pri vedení lekárskej dokumentácie – písanie receptov, lekárskych správ, štatistických hlásení, výmenných lístkov a pod.

Vyhľadanie kódu diagnózy v Zozname chorôb na portáli EDUSAN je možné napísaním hľadaného slova (postačuje len časť slova) z názvu diagnózy do prvého "okienka" formulára. Presnejšie vyhľadávanie je možné dosiahnuť napísaním druhého slova z názvu diagnózy do druhého "okienka". Po stlačení tlačidla "hľadaj" sa zobrazia tie diagnózy, ktoré obsahujú oba hľadané výrazy. Samozrejme je možné vyhľadávať aj len jedno slovo. Pri vyhľadávaní používajte diakritiku.

Príslušná kapitola (súvisiaci blok ochorení) sa zobrazí, ak sa na riadku s názvom diagnózy zastavíte myšou na 1 sekundu.

Príklad: do "okienok" napíšte výraz hypert a oblič. Potom kliknite na tlačidlo Hľadaj

Tabuľka následne zobrazí všetky diagnózy obsahujúce výraz hypertenzia a obličky v rôznych tvaroch uvedených slov, súvisiace s vysokým krvným tlakom a poruchou funkcie obličiek.

Dolný vyhľadávač slúži k zadávaniu kódu diagnózy, prípadne jeho časti. Zvyčajne sa začína písmenom a po ňom nasledujú číslice. Výsledok zobrazenia v tabuľke je rovnakého vzhľadu ako v predchádzajúcom príklade.


Zdroj: www.NCZISK.sk