ISSN 1339-1518

užitočné informácie:


príbalové informácie k liekom


VŠZP

laboratórne referenčné hodnoty...

informácie o liekoch v EU...
informácie o liekoch v EU

 

   
   
   

Redakčná rada - odborní garanti:

Podporujeme:


Zverolekári:

 • Navštívili ste medicínsky portál EDUSAN, ktorý poskytuje informácie o zdraví pre lekárov, farmaceutov, zdravotníckych pracovníkov, pacientov, ako aj pre záujemcov o zdravý životný štýl a prevenciu chorôb.
 • Obsahuje aktuálnu Kategorizáciu liekov a Zoznam všetkých liekov schválených v SR s možnosťou triedenia liekov podľa skupín, účinných látok, liekových náhrad, ako aj s možnosťou zoradenia liekov podľa ceny, doplatku pacienta, či dennej odporúčanej dávky.
 • Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10-SK-2017 v časti Zoznam chorôb umožňuje vyhľadať číslo diagnózy vpísaním časti slova alebo kombináciou slov. Vyhľadaním časti čísla diagnózy sa dajú zobraziť súvisiace ochorenia.
 • Zoznam zdravotných výkonov umožňuje vyhľadávať diagnostické a terapeutické zdravotné výkony v súvislosti s plánovaným zavedením platieb za hospitalizáciu pacienta na podklade medicínsky a ekonomicky podobných skupín chorôb (DRG = Diagnosis Related Group). Ich aktuálny počet je 22884.
 • V časti Domáci lekár sú informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách, voľno-predajných liekoch, vitamínoch i liečivých bylinách a ich použití v domácom liečení.
 • Rubrika Mám problém je zameraná na výmenu skúseností pacientov, na mnohé otázky odpovedali lekári rôznych špecializácií, odpovede na problém sa dajú vyhľadať pomocou vyhľadávača.
 • Články o chorobách sprístupňujú najdôležitejšie medicínske informácie, podobne ako aj správy z vedeckovýskumných pracovísk a denne aktualizované medicínske správy.
 • V rubrike Zviera má problém je diskusia o chorobách zvierat s možnosťou vyhľadať aj rady veterinárnych lekárov pre chovateľov rôznych druhov zvierat.
 • Zoznam lekárov SR a Zoznam zdravotníckych zariadení v SR umožňoval nájsť vhodného lekára, ambulanciu, nemocnicu, lekáreň a pod. podľa rôznych kritérii: špecializácie, mesta, ulice, názvu zariadenia, priezviska lekára atď. Táto aplikácia bola zrušená z dôvodu aplikácie GDPR.

Názov vydavateľa: Marián Kondáš - EDUSAN, Smolenická 4, 851 05 Bratislava
Redakcia: Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MUDr. Marián Kondáš, PhD.
Periodicita: denná aktualizácia.

 • Ďakujeme za návštevu a želáme Vám, aby ste našli informácie ktoré hľadáte, aby Vám boli nápomocné v prevencii i v liečbe ochorení.
 • Kolektív lekárov EDUSAN (EDU = edukácia, t.j. vzdelávanie; SAN = sanácia, t.j. vyliečenie, uzdravenie).


___________________________
ISSN 1339-1518, Copyright © Edusan 1999-2023
Všetky práva vyhradené podľa medzinárodných a slovenských konvencií autorských práv.
Žiadna časť tejto stránky nesmie byť kopírovaná, ani inak šírená, bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa autorských práv.