Počet liekov je 16 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Helicid 10; cps dur 28x10 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovad; ; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  3,95  3,39 
  Helicid 20; cps dur 28x20 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE/vysušovad; ; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,80  2,68 
  Helicid 20; cps dur 90x20 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 90,00   náhrada  8,19  4,59 
  Helicid 40; cps end 28x40 mg (blis.Al/OPA/Al/HDPE/PE); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  5,81  3,57 
  Omemyl 20 mg; cps end 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 100,00   náhrada  7,70  3,70 
  Omemyl 20 mg; cps end 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  1,75  0,63 
  Omeprazol Medreg 20 mg; cps end 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  1,71  0,59 
  Omeprazol Medreg 20 mg; cps end 90x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 90,00   náhrada  6,75  3,15 
  Omeprazol Neuraxpharm 20 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula; cps end 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  1,49  0,37 
  Omeprazol Neuraxpharm 20 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula; cps end 98x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 98,00   náhrada  5,51  1,59 
  Omeprazol Sandoz 20 mg; cps end 28x20 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  1,91  0,79 
  Omeprazol STADA 20 mg; cps end 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 100,00   náhrada  7,71  3,71 
  Omeprazol STADA 20 mg; cps end 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,34 
  OPRAZOLE; tbl ent 28x20 mg (liek.HDPE); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,04  1,92 
  OPRAZOLE; tbl ent 90x20 mg (liek.HDPE); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 90,00   náhrada  8,13  4,53 
  Tevazol 20 mg; cps end 28x20 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=A02BC01=Omeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  1,75  0,63