Počet liekov je 20 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  CONTROLOC 20 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obal; na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 50,00   náhrada  10,50  8,50 
  CONTROLOC 20 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalo; na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  3,06  2,50 
  CONTROLOC 40 mg; tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al so spevn.kartón.obal; na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 100,00   náhrada  13,58  9,58 
  CONTROLOC 40 mg; tbl ent 28x40 mg (fľ. HDPE); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,96  2,84 
  Nolpaza 20 mg; tbl ent 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 50,00   náhrada  6,55  4,55 
  Nolpaza 20 mg; tbl ent 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 15,00   náhrada  2,09  1,49 
  Nolpaza 40 mg; tbl ent 100x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 100,00   náhrada  9,80  5,80 
  Nolpaza 40 mg; tbl ent 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  4,11  2,91 
  Ozzion 20 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 28x20 mg (blis.nylon/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  2,18  1,62 
  Ozzion 20 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 98x20 mg (blis.nylon/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 49,00   náhrada  6,41  4,45 
  Ozzion 40 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 28x40 mg (blis.nylon/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,23  2,11 
  Ozzion 40 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 98x40 mg (blis.nylon/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 98,00   náhrada  9,59  5,67 
  Pantomyl 20 mg; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  2,18  1,62 
  Pantomyl 20 mg; tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 49,00   náhrada  6,31  4,35 
  Pantomyl 40 mg; tbl ent 30x40 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  3,41  2,21 
  Pantomyl 40 mg; tbl ent 98x40 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 98,00   náhrada  9,26  5,34 
  Pantoprazol Sandoz 20 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  2,13  1,57 
  Pantoprazol Sandoz 20 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 98x20 mg (blis.); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 49,00   náhrada  5,66  3,70 
  Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 28x40 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,17  2,05 
  Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 98x40 mg (blis.); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 98,00   náhrada  8,32  4,40