Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Clensia; plo por 8 (vre.papier/PE/Al-4 vre.A+4 vre.B); ; CCH, GER, GIT, GYN, CHI, INT, KLF, ONK; ATC=A06AD65=Makrogol, kombinacia (GP NIE) 1,00   náhrada  12,00  8,31 
  MOVIPREP; plo por 1x(2x112 g+2x11g) (vre.Al/LDPE/papier); na recept; CCH, GER, GIT, GYN, CHI, INT, KLF, ONK; ATC=A06AD65=Makrogol, kombinacia (GP NIE) 1,00   náhrada  11,20  7,51 
  Plenvu; plo por 1x3 vrecká (1.dávka/vre./+2.dávka/vre.A+B/; na recept; CCH, GER, GIT, GYN, CHI, INT, KLF, ONK; ATC=A06AD65=Makrogol, kombinacia (GP NIE) 1,00   náhrada  14,00  10,31