Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Humalog 100 jednotiek/ml Junior KwikPen injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml (skl.nap. v napl.pere); ; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 37,50   náhrada  34,20  2,36 
  Humalog 100 U/ml Kwik Pen, injekčný roztok; sol inj 2x(5x3 ml) (skl. nap. v napln. pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 75,00   náhrada  72,86  9,18 
  Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 25,00   náhrada  19,42  0,00 
  Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v náplni; sol inj 5x3 ml (nápl.skl.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 37,50   náhrada  30,22  0,00 
  Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 5x3 ml (skl.nap. v napl.pere); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 75,00   náhrada  64,56  0,88 
  Lyumjev 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke; sol inj 1x10 ml/1000 U (liek.skl.inj.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 25,00   náhrada  19,42  0,00 
  Lyumjev 100 jednotiek/ml KwikPen injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10 (2x5)x3 ml/300 U (náplň skl. v napl.per; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB04=Inzulin lispro (GP NIE) 75,00   náhrada  72,86  9,18