Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Fiasp 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 10(2x5)x3 ml/300 U (pero napl.-skup.bal.); ; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  69,26  10,38 
  Fiasp 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. - Penfill); ; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  71,09  10,64 
  NovoRapid FlexPen 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň v predpl.pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  73,24  14,36 
  NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  66,80  6,35 
  NovoRapid PumpCart 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 5x1,6 ml/160 U (skl.náplň); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 20,00   náhrada  16,90  2,52